Parochiekern H. Antonius Abt te Chaam

Onderdeel van de parochie Sint Jan de Doper

 

Het pastoraal team laat weten dat alle publieke vieringen, zowel in het weekend als door de  week, t/m 1 juni 2020 helaas komen te vervallen.

 

 

LIVE STREAM VIERINGEN GOEDE WEEK

De Goede Week en Pasen staan voor de deur. We gaan het lijden, de kruisdood en de verrijzenis van Christus weer gedenken. Het gaat om het belangrijkste in ons christelijk geloof.  We moeten het dit jaar op een andere wijze vieren dan we hadden gewild. Slechts met enkelen zullen we de plechtigheden van de Goede Week verzorgen in de kerk van Alphen. 

Sluit u zich in gebed thuis bij ons aan? Dat kan via www.kerkdienstgemist.nl  én via de livestream op deze pagina van onze website. (link binnenkort beschikbaar)

Wilt u intenties opgeven voor deze vieringen dan kan dat door uw intentie naar mij te mailen: j.demmers@hotmail.com en € 11,- over te maken op

(Rabo)bankrekening NL96 RABO 0110 1962 44  of op de bekende manier. 

 

Wij bidden voor u.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de rubrieken Kerkberichten, Actueel en Nieuwsbrief van deze website.

 

Welkom op de site van de parochiekern Antonius Abt in Chaam