Algemeen

R.K. KERK H. ANTONIUS ABT

Postadres:

Parochiekern H. Antonius Abt

Dorpsstraat 48  

4861 AD  Chaam 

 

 

Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Pastoor J. Demmers, tel. 013-5081215, e-mail: j.demmers@hotmail.com

Diaken S. Lange, tel. 06-25338903, e-mail: diakenstefanlange@gmail.com

Diaken G. Fennema, tel. 06-30948209, e-mail: gfennema@kpnmail.nl

Pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259, e-mail: p.vermeulendekker@gmail.com

   

EUCHARISTIEVIERINGEN  IN CHAAM

  • Op zondag om 11.00 uur
  • Elke 2e en 4e vrijdag van de maand om 10.00 uur in “De Geerhof”
  • Tevens is de Mariakapel overdag geopend.

ALPHEN:                     zaterdag om 19.00 uur
                                  dinsdag om 10.00 uur in "De Hoogt"

BAARLE-NASSAU:        zaterdag om 19.00 uur en van
                                  mei t/m sept.: woensdag om 19.00 uur in kapel Nijhoven

RIEL:                          zondag om 9.30 uur
                                  donderdag om 9.30 uur in "De Kosterei"

ULICOTEN:                 zondag om 9.30 uur

GILZE:                        zaterdag 17.00 uur 

  

Parochiesecretariaat

Ons parochiesecretariaat, bereikbaar via het Antoniuspad links naast de kerk: geopend dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur, telefoon (0161)  491201.
Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven. Graag in een enveloppe met vermelding van de intentie(s) en € 10,50 per intentie in de brievenbus van de kerk: Dorpsstraat 48. Gelieve ook uw telefoonnummer te vermelden, zodat het secretariaat contact met u kan opnemen, indien er eventueel vragen of onduidelijkheden zijn. Voor vermelding bij de kerkberichten in ‘Ons Weekblad’ dient u de misintentie(s) twee weken voorafgaand aan de betreffende viering op te geven.

 

E-mail adressen

De parochie is ook bereikbaar via e-mail:

Voor algemene zaken: parochie-chaam@hotmail.com

Voor financiële zaken: pen-aa-chaam@hotmail.com

Let op: deze mailadressen niet gebruiken voor het doorgeven van misintenties!

 

Brievenbus

De brievenbus van de parochie vindt u naast de zijdeur van de kerk aan de kant van het pad naar het kerkhof. 

De H.Antonius patroonheilige van de parochie
Kapel Maria ter Sneeuw bij Tijskes bos
Pastoraal team en bisschop J. Liesen