NIEUWSBRIEF PAROCHIE H. ANTONIUS ABT CHAAM

NIEUWSBRIEF

Parochie H. Antonius Abt

Dorpsstraat 48

4861 AD Chaam

0161-491201

parochie-chaam@hotmail.com

 

8e editie dec. 2018/jan-feb.2019

 ‘Samen op weg naar Kerstmis en het Nieuwe jaar’

 De eerste kaars op de Adventskrans is aangestoken; de Advent is begonnen. We gaan samen op weg naar het Licht van Kerstmis met op zondag 23 december 4 brandende kaarsen op de krans.

Na het kerstfeest, midden in de winter, vieren we in het nieuwe jaar het feest van onze patroonheilige H. Antonius Abt.

 

Parochie H. Antonius Abt Chaam presenteert de 8e nieuwsbrief voor de periode december 2018 januari – februari 2019.

  

Vieringen in onze parochie: 

- Elke zondagmorgen om 11.00 uur in de parochiekerk

- Elke 2 en 4e vrijdagmorgen van de maand om 10.00 uur in de Geerhof

 

Bijzondere vieringen:

- Vrijdagavond 14 december “Cristmas Fever’. Vanaf 18.00 uur kunt u in stilte een kaarsje

aansteken in het komende Licht en de warmte van Kerstmis om een moment STIL te zijn.

Laten wij die warmte en het licht ook uitstralen naar de mensen om ons heen. Het winkelend

publiek wordt ook speciaal die avond uitgenodigd een kaarsje aan te steken in de kerk. De

kerkdeuren staan wagenwijd open! De momenten stilte worden in de parochiekerk afgewisseld

met liederen die door verschillende koren worden gezongen.

- Vrijdagmorgen 21 december om 10.30 uur een kerst-gebedsviering in de Geerhof met als thema: Vredig op weg naar Kerstmis. De vieringen op 14 en 28 december vervallen in de Geerhof.

- Maandagavond 24 december Kerstavond om 22.00 uur sfeervole eucharistieviering, mede

verzorgd door het Cambo-koor. Na de viering wordt u uitgenodigd om elkaar een Zalig Kerstfeest te wensen onder het genot van glühwein en warme chocolademelk.

- Dinsdag 25 december Hoogfeest van Kerstmis om 11.00 uur; plechige eucharistieviering, mede verzorgd door het Parochieel Zangkoor.

- Woensdag 26 december 2e Kerstdag om 11.00 uur: Kerstspel verzorgd door kinderen van groep 4, die zich willen voorbereiden op hun 1e H. Communie in mei 2019.

Alle kinderen, groot en klein worden, samen met hun ouders en grootouders uitgenodigd. Na het kerstspel is er een gezellig samenzijn.

- Maandag 31 december is er een regioviering om 19.00 uur in Alphen en dinsdag

 

-1 januari 2019 is er een regioviering om 10.00 uur in Ulicoten. In Chaam is er op

deze data geen viering.

- Op zaterdag 19 januari 2019 is er om 17.00 uur in Gilze de regionale Vormselviering.

- Zondag 20 januari 2019: Viering van het feest van onze patroonheilige H.Antonius Abt. Deze

viering wordt vocaal en muzikaal verzorgd door het Cambo koor en het Parochieel Zangkoor. Alle parochianen zijn bij deze viering van harte welkom. In het bijzonder de vrijwilligers van onze parochie, die na afloop worden uitgenodigd voor een bijeenkomst in het Chaamsche Wapen. De vrijwilligers worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

 

Bijzonderheden: 

Kerst vieren we samen…

U ontvangt binnenkort in uw brievenbus een kerstkaart met kerstwensen en de uitnodiging om in onze parochiekerk samen Kerst te vieren. Alle vieringen worden op de kaart genoemd. Mede door uw gebed, aanwezigheid en saamhorigheid helpt u mee om de kerk in Chaam open te houden!

In de eerste helft van januari 2019 ontvangt u de bijlage voor de parochiegids, die begin 2016

gepresenteerd is. Het parochiebestuur tracht alle gegevens zo actueel mogelijk te houden. We brengen u met deze bijlage zo goed mogelijk op de hoogte van de stand van zaken, ook m.b.t. de aangekondigde fusie van de zes parochies die begin 2020 gerealiseerd moet zijn.

Deze bijlage ontvangt u in een envelop, die samen huis aan huis bezorgd wordt tijdens de actie

Kerkbalans. In deze envelop vindt u alle gegevens over deze actie, samen met de financiële begroting en een toelichting over het thema Kerkbalans 2019.

Heeft u vragen over de bijlage of over de actie Kerkbalans, neem dan contact op met een van de leden van het parochiebestuur.

 

1e Communie

De besprekingen en voorbereidingen zijn in volle gang. Er wordt nagedacht door de werkgroep en de ouders. Als u uw kind nog mee wilt laten doen met de 1e Communie in onze parochie, neem dan contact op met Monique van de Rakt tel. 491891 of info@parochie-chaam.nl. U bent van harte welkom!

 

Terugblik

In de afgelopen maanden zijn er verschillende vieringen geweest met een bijzonder karakter.

Op zondag 14 oktober namen veel parochianen en mensen uit de regio afscheid van kapelaan van Velthoven.

Op zaterdag 20 oktober werd in de Willibrorduskerk in Alphen kapelaan Federicio Ceriani gepresenteerd.

Op zondag 4 november werd tijdens een bijzonder sfeervolle thema-viering ‘liefhebben’ het 50-jarig jubileum gevierd van het Cambo-koor, samen met drie jubilarissen: Wiet lammers, 50 jaar koorlid, Bernadette van den Broek en Nelly Paulussen, beiden 40 jaar koorlid.

Zondag 11 november was de carnavalsvereniging te gast om het Sint-Maartenfeest luister bij te zetten.

Het Parochieel Zangkoor vierde op donderdag 22 november Cecilia, samen met drie jubilarissen, met als bijzonderheid, dat de heer Kees van den Broek 65 jaar trouw koorlid is, samen met Bets van Beckhoven-de Jong, 50 jaar koorlid en Netty Theeuwes-Seegers, die haar 40 jarig jubileum mocht vieren.

 

Mogelijkheden van kerkelijke uitvaart in onze parochiekerk

Steeds meer komen er vragen over mogelijkheden bij de inhoud en verzorging van een uitvaart van een dierbare. Iedereen wil daar zoveel mogelijk een persoonlijke inhoud aan geven. Dat is allemaal mogelijk, en zelfs gewenst. Eigen teksten, lichtbeelden/foto’s en muziek kunnen worden ingebracht.

Dit kan zijn in de vorm van een eucharistieviering of in een bijeenkomst met woord en gebed of een woord- en communieviering.

Een kerkelijke uitvaart wordt verzorgd en voorbereid door een priester, diaken of pastoraal werker, waarmee u van te voren, vaak samen met de uitvaartonderneming, in gesprek gaat.

U kunt op ons kerkhof een plaats voor een graf reserveren.

De kosten voor deze reservering zijn € 260,--.

Meer informatie bij de beheerder van het kerkhof of bij het parochiebestuur.

 

Werkzaamheden pastoraal team

Als plaatsvervanger van kapelaan J. van Velthoven is benoemd door bisschop J. Liessen: kapelaan Federicio Ceriani. Inmiddels hebben al veel parochianen met onze nieuwe kapelaan kennis gemaakt en is hij voorgegaan in verschillende vieringen.

Kapelaan F. Ceriani is van harte welkom in onze parochie en in de regio. U kunt hem telefonisch bereiken; tel.nr. 0161 – 233743 of per email: fed.ceriani@gmail.com

 

Nieuws over de komende fusie

Sinds begin 2017 zijn we samen met de parochiekernen Alphen – Gilze- Riel- Baarle-Nassau-Ulicoten en Chaam op weg naar één nieuwe parochie; er vindt druk overleg plaats in de

samenvoegingingscommissie. Voor de precieze stand van zaken kunt u dit lezen op de website

www.parochie-chaam.nl. Voorlopig zullen er geen kerkgebouwen gesloten worden. We mogen allemaal samen nadenken over de naam van de nieuw op te richten grote parochie. Tips voor namen zijn welkom bij het parochiebestuur; zie het artikel in Ons Weekblad van 30 november en op onze website.

 

Vrijwilligers

Onze parochie heeft nog steeds behoefte aan meer handen en mensen die met ons meedenken.

Wilt u zich inzetten op een of ander gebied: koffie zetten, bouwzaken, kerkhof, bestuur, administratie?

Neem a.u.b. contact op met Ine Ultee tel. 492405.

 

Contact

- Elke dinsdag van 9.00 en 11.00 uur is de parochie telefonisch bereikbaar tel. 0161- 491201 en is het parochiezaaltje open voor allerlei administratieve en praktische vragen.

Zie voor contactgegevens van het pastorale team in uw parochiegids.

- Noodgevallen: 06-83409787

 

U kunt alle informatie over onze parochie altijd teruglezen op onze website

www.parochie-chaam.nl of mail naar parochie-chaam@hotmail.com