NIEUWSBRIEF PAROCHIE H. ANTONIUS ABT CHAAM

NIEUWSBRIEF

Beste parochiaan, beste vrijwilliger,

Onze kerken zijn (grotendeels) gesloten, maar ons hart blijft open. Als Parochie Sint Jan de Doper blijven we daarom de verbinding met u zoeken. Ook nu, voorál nu!

“We bevinden ons in een ongekende situatie. Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep en ook onze parochie. Het parochieleven lijkt bijna tot stilstand te zijn gekomen. We mogen in onze kerken niet meer samenkomen om te vieren. De Heilige Communie mag niet meer worden uitgereikt.” Zo begint onze pastoor zijn artikel in Ons Weekblad van deze week. Deze woorden zijn gericht tot alle parochianen, en zeker ook tot u die zich al zo lang met zoveel passie inzet voor onze parochie.

Totdat we weer samen eucharistie kunnen vieren, geven we uitdrukking aan onze verbondenheid op de volgende manieren: 

 • Klokken van Hoop en Troost
  Iedere woensdag in april zullen wij tussen 19:00 uur en 19:15 uur de klokken luiden. Als teken van hoop en troost; als signaal van respect voor alle mensen die werken in de hulpverlening; en om mensen met elkaar te verbinden. U kunt hieraan meedoen!
  Wie thuis is kan een kaars voor het raam of een lantaarn voor de deur zetten, als teken van verbondenheid met elkaar.
 • Palmpasen takjes
  Vanaf zondag 5 april kunt u een palmtakje ophalen in onze Mariakapel. De takjes worden zaterdag tijdens een besloten bijeenkomst gewijd. Als u een takje per persoon meeneemt, hebben we er genoeg voor iedereen.
 • Livestream vieringen in de Goede Week (week voor Pasen)
 • Het pastorale team zal in de Goede Week de volgende vieringen in besloten kring in Alphen houden: 
 • Donderdag 9 april     om 19:00 uur viering Witte Donderdag
 • Vrijdag     10 april     om 15:00 uur Kruisweg
 • Zaterdag  11 april     om 20:00 uur Paaswake
 • Op onze website www.parochie-chaam.nl  vindt u (binnenkort) een link om deze vieringen live te volgen. 

  • U kunt hiervoor ook een intentie opgeven. Dit doet u door een mail te sturen naar onze pastoor: j.demmers@hotmail.com en € 11 over te maken per misintentie naar rekeningnummer NL06 RABO 0110 1035 80 t.n.v. H. Antonius Abt Chaam of op de gebruikelijke manier (bij Kees en Annie vdn Broek in de brievenbus of in de brievenbus van de kerk).

   We hopen dat we elkaar zo ook op deze manier kunnen blijven ontmoeten, nu het even niet anders kan. 

   We stellen het bijzonder op prijs als u ook andere parochianen op de hoogte wilt stellen van de mogelijkheid om deel te nemen aan Klokken van Hoop en Troost, de mogelijkheid om Palmpaastakjes op te halen in de Mariakapel, het opgeven van intenties en het volgen van de livestream.   Wij wensen u veel sterkte toe in deze moeilijke tijden!

   Met vriendelijke groet, 

   Parochiekerncommissie Chaam

   Bestuur Sint Jan de Doper

   Pastoraal team