NIEUWSBRIEF PAROCHIE H. ANTONIUS ABT CHAAM

NIEUWSBRIEF

PAROCHIE H.  ANTONIUS ABT CHAAM

Dorpsstraat 48

4861 AD Chaam

Tel: 0161-491201

e-mailadres: parochie-chaam@hotmail.com

 

10e editie juni/juli/augustus 2019

 

Ook in de vakantietijd: Altijd samen op weg met Christus

In de zomermaanden zijn er veel mensen onderweg; velen van ons gaan op bedevaart en ervaren op speciale plaatsen de aanwezigheid van Christus of van Maria. Op alle plaatsen kunnen we Christus’ aanwezigheid voelen, omdat Hij altijd met ons verbonden is. Ook als we op vakantie zijn!

 

Vieringen in onze parochie

- Elke zondagmorgen om 11.00 uur in de parochiekerk H. Antonius Abt

- Elke 2 en 4e vrijdagmorgen van de maand om 10.00 uur in de Geerhof

 

Bijzondere vieringen

- Zondag 9 juni: Hoogfeest van Pinksteren: plechtige eucharistieviering om 11.00 uur m.m.v het parochieel Zangkoor o.l.v. Danny Pals, na afloop koffie.

Voor deze viering staat de ontmoeting met God en met elkaar centraal. Daarom zijn gezinnen en mensen die in het afgelopen jaar iets bijzonders in de kerk hebben gevierd extra welkom.

- Maandag 2e Pinksterdag : geen viering in Chaam; regioviering in Alphen om 10.00 uur.

- Zaterdag 15 juni dankviering 1e communicanten in Baarle-Nassau om 19.00 uur.

- Zondag 7 juli is er een gastkoor van de Elisabeth-parochie uit Terneuzen bij de eucharistieviering van 11.00 uur. Na de viering is er koffie/thee.

- Zaterdag 10 augustus om 19.00 uur Heilige Eucharistieviering bij de kapel O.L. Vrouw ter Sneeuw, m.m.v. het Parochieel Zangkoor. Na de viering is er koffie/thee.

- Zondag 11 augustus is er vanwege de jaarmarkt geen viering in onze kerk. Weet u welkom in de andere kerken van onze regio!

- Zondag 18 augustus om 11.00 uur komt er een gastkoor uit Berkel-Enschot, na afloop koffie. 

- Dinsdag 20 augustus tot dinsdag 27 augustus Bernardus octaaf in Ulicoten.

 

Rondje Open Kerk

De kerken uit de regio heten u gastvrij welkom voor bezichtiging, stilte, gesprek tijdens het Rondje Open Kerk. U bent van harte welkom op: 10,17,24,31 juli en 7 en 14 augustus (niet in Chaam op 31 juli, wegens Acht van Chaam) Woensdag van 13.30 u. – 16.30 u. Voor meer informatie: www.rondjeopenkerk.nl Hier vindt u onder meer de fietsroute of andere bezienswaardigheden.

 

Ziekentridiuüm 2019

Op 9,10 en 11 juli wordt in de Sacramentskerk in Breda weer het jaarlijks ziekentriduüm georganiseerd. Drie dagen van bezinning en ontspanning voor zieke en oudere mensen. Elke ochtend wordt u ontvangen met koffie/thee en een eucharistieviering; tussen de middag een lunch en een ontspanningsgedeelte.

De dag wordt afgesloten met een mooie viering in de kerk, waarna ieder vanaf 15.45 uur weer naar huis gaat. Details o.a. over het vervoer kunt u navragen tot 18 juni bij mevrouw Cor de Bruijn Gilzeweg 19B tel. 496014 of opgeven bij Elly De Swart tel. 491842.

 

Beleving maart, april en mei 2019

3 maart was er een goed bezochte en sfeervolle carnavalsviering met zinvolle teksten.

6 maart was het Aswoensdag: het begin van de Vastentijd.

Op 24 maart presenteerden de communicanten zich, die op 19 mei voor het eerst de eucharistie mee vierden. Op 14 april was het Palmpasen, het begin van de Goede Week. Het was een goede viering met een mooie combi van kinderen en volwassenen.

Goede Week

Chaam was vertegenwoordigd bij de prachtige Chrisma-viering in Teteringen, waar de H. Olieën gewijd werden voor dopelingen, vormelingen, geloofsleerlingen en zieken. Op Witte Donderdag bezochten Chaamse parochianen in Gilze en Baarle-Nassau de viering van de instelling van de Eucharistie: het Laatste Avondmaal. Op Goede Vrijdag 19 april was er een viering in onze parochiekerk in Chaam rondom het lijden van Christus door het lopen van de kruisweg, vergezeld door liederen en teksten.

Toen werd het Pasen: zaterdagavond 20 april werd het Licht van Christus binnengedragen in de parochiekerken in Baarle-Nassau en Gilze. Onze paaskaars werd in Baarle-Nassau binnengedragen en gezegend.

20 april: het Hoogfeest van Pasen; om 11.00 uur ging kapelaan Ceriani voor in de plechtige Eucharistieviering m.m.v. het PZ. De kerk zag er weer mooi verzorgd uit, dankzij veel vrijwilligers.

Op 19 mei waren er 19 communicanten, die voor het eerst de Heilige Communie mochten ontvangen. Er waren veel kinderen, familieleden en parochianen, die deze bijzondere dag hebben meegevierd. Het thema was: Geluksvogels. Onze 1e communicanten waren echte geluksvogels want door het vele oefenen en praten over Jezus en het werken in het doe-boek, hebben ze Jezus echt beter leren kennen!

Elke dinsdagavond werd in de meimaand het rozenhoedje gebeden bij kapel OL. Vrouw ter Sneeuw. Er waren steeds 45-50 bezoekers.

 

Een nieuwe naam voor de grote nieuwe parochie: Sint Jan de Doper

Afgelopen jaren hebben we gewerkt naar een goede samenwerking tussen de zes parochies Gilze, Riel, Alphen, Baarle-Nassau, Ulicoten en Chaam.

Op 1 januari 2020 wordt de samenwerking in de regio omgezet tot één grote parochie.

In de afgelopen maand mochten parochianen ideeën aandragen en stemmen voor een naam van deze grote nieuwe parochie. De meeste stemmen gingen naar:

Johannes de Doper ofwel: Sint Jan de Doper. De nieuwe naam van onze grote, nieuwe parochie.

De naam werd aangedragen door Jan Rops en dit werd op 8 mei bekend gemaakt.

Op deze avond werden ook de bestuursleden van het grote regio-bestuur bekend gemaakt, dit zijn

Pastoor Demmers, voorzitter

Peter Dirven ( Ulicoten) gebouwen

Ine Ultee ( Chaam), vice-voorzitter

Ernest Olde Schepper ( Gilze) PR en communicatie

Nicole Broekman ( Alphen), secretaris

Jos Vanhooren (Riel) kerkhoven

Jan Verhoeven ( Baarle-Nassau), penningmeester

 

De nieuwe parochie wordt ingezegend op zondag 5 januari 2020 door bisschop J. Liessen. Locatie en tijd worden nog bekend gemaakt. Als u vragen hebt over de neuwe parochie, stel ze ons!

 

Uw e-mailadres

Wij willen graag uw email-adres voor een goede digitale informatie over onze parochie. Stuur uw email-adres naar parochie-chaam@hotmail.com, waarvoor dank! 

 

Contact

- Op dinsdagochtend tussen 9.00 en 11.00 uur is de parochie telefonisch bereikbaar tel. 0161-

491201 en is het parochiezaaltje open voor allerlei administratieve en praktische vragen 

Gegevens van het pastorale team:

- Pastoor J. Demmers: tel. 013 – 5081215; j.demmers@hotmail.com

- Kapelaan F. Ceriani: tel. 0161 – 233743; fed.ceriani@gmail.com

- Diaken G. Fennema: tel. 06-30948209; gfennema@kpnmail.nl

- Diaken J. Smies: tel. 013-5144174; diakenjsmies@home.nl

- Pastoraal werkster P. Vermeulen-Dekker: tel. 06-51958259; p.vermeulendekker@gmail.com

 

- Noodgevallen: 06-83409787

 

U kunt alle informatie over onze parochie altijd teruglezen op onze website

www.parochie-chaam.nl of mail naar parochie-chaam@hotmail.com