NIEUWSBRIEF PAROCHIE H. ANTONIUS ABT CHAAM

NIEUWSBRIEF

NIEUWSBRIEF PAROCHIE H. ANTONIUS ABT CHAAM

 

Parochie H. Antonius Abt

Dorpsstraat 48

4861 AD Chaam

0161-491201

parochie-chaam@hotmail.com

 

12e editie dec. 2019 / jan-feb.2020

 ‘Samen op weg naar Kerstmis en het Nieuwe jaar’

De eerste kaars op de Adventskrans is aangestoken; de Advent is begonnen. We gaan samen op weg naar het Licht van Kerstmis met op zondag 22 december 4 brandende kaarsen op de krans. Na het kerstfeest, midden in de winter, vieren we in het nieuwe jaar het feest van de patroonheilige van onze kerk in Chaam: H. Antonius Abt.

 

Parochie H. Antonius Abt Chaam presenteert de 12e nieuwsbrief voor de periode december 2019 – januari – februari 2020.

Het is de laatste nieuwsbrief als parochie H. Antonius Abt. Na een intensieve voorbereiding van ca. 3 jaren, zijn we vanaf 1 januari als parochie officieel gefuseerd in de regio tot één grote parochie en noemen we ons voortaan: PAROCHIE SINT JAN DE DOPER.

De inzegening van deze nieuwe parochie zal plaatsvinden op zondag 5 januari 2020 in onze kerk in Chaam door bisschop J. Liesen. Het is een belangrijke gebeurtenis en wij hopen dat velen deze dienst zullen bijwonen. Daarna is er voor alle kerkgangers koffie en een broodje in het Chaamsche Wapen.

 

Vieringen in onze parochie:

- Elke zondagmorgen om 11.00 uur in de kerk van Chaam

- Elke 2 en 4e vrijdagmorgen van de maand om 10.00 uur in de Geerhof

 

Bijzondere vieringen:

- Vrijdagavond 13 december “Cristmas Fever’. Vanaf 18.00 uur kunt u in stilte een kaarsje aansteken in het komende Licht en de warmte van Kerstmis om een moment STIL te zijn. Laten wij die warmte en het licht ook uitstralen naar de mensen om ons heen. Het winkelend publiek wordt ook speciaal die avond uitgenodigd een kaarsje aan te steken in de kerk. De kerkdeuren staan wagenwijd open! De momenten stilte worden in de parochiekerk afgewisseld met liederen die door verschillende koren worden gezongen.

- Vrijdagmorgen 20 december om 10.30 uur een kerst-gebedsviering in de Geerhof met als thema: Vredig op weg naar Kerstmis. De vieringen op 14 en 28 december vervallen in de Geerhof.

- Dinsdagavond 24 december Kerstavond om 22.00 uur sfeervole woord- en communiedienst, mede verzorgd door het Parochieel Zangkoor. Na de viering wordt u uitgenodigd om elkaar een Zalig Kerstfeest te wensen onder het genot van glühwein en warme chocolademelk.

- Woensdag 25 december Hoogfeest van Kerstmis om 11.00 uur; sfeervolle eucharistieviering, mede verzorgd door het Cambo koor, zeker toegankelijk voor gezinnen.

- Donderdag 26 december 2e Kerstdag om 11.00 uur: Kerstspel verzorgd door kinderen van  groep 4, die zich willen voorbereiden op hun 1e H. Communie op 17 mei 2020. Alle kinderen, groot en klein worden, samen met hun ouders en grootouders uitgenodigd. Na het kerstspel is er een gezellig samenzijn.

- Dinsdag 31 december is er een regioviering om 19.00 uur in Alphen en dinsdag

1 januari 2020 is er een regioviering om 10.00 uur in Riel. In Chaam is er op deze data geen viering.

- Zondag 5 januari om 11.00 uur zegening van de nieuwe regionale parochie: Sint Jan de Doper door Bisschop J. Liesen. Dit is een regionale viering.

- Zondag 12 januari uitlegviering voor de 1e communicanten: gewone eucharistieviering met aansluitend koffie.

- Op zaterdag 18 januari 2020 is er om 19.00 uur in Alphen de regionale Vormselviering.

- Zondag 19 januari 2020: Viering van het feest van onze patroonheilige van onze kerk: H. Antonius Abt. Deze viering wordt vocaal en muzikaal verzorgd door het Cambo koor en het Parochieel Zangkoor. Alle parochianen zijn bij deze viering van harte welkom. In het bijzonder de vrijwilligers van onze parochie, die na afloop worden uitgenodigd voor een bijeenkomst. - Zondag 26 januari oecumenische dienst om 10.00 uur in de Ledevaerkerk. Er is geen viering in onze kerk.

- Zondag 2 februari om 11.00 uur: Maria Lichtmis; koffie na de viering.

- Zaterdag 15 februari om 19.00 uur: in Baarle-Nassau: presentatieviering 1e communicanten van Baarle-Nassau, Chaam en Ulicoten.

- Zondag 23 februari om 11.00 uur een woord- en communieviering, samen met leden van de carnavalsvereniging: koffie na de viering

- Woensdag 26 februari: Aswoensdag om 19.00 uur een woord- en communieviering met het uitreiken van het Askruisje; het begin van de Veertigdagentijd.

 

Bijzonderheden

Kerst vieren we samen…

U ontvangt binnenkort in uw brievenbus een kerstkaart met een kerst en nieuwjaarswens en de uitnodiging om in onze parochiekerk samen Kerst te vieren. Alle vieringen worden op de kaart genoemd. Mede door uw gebed, aanwezigheid en saamhorigheid helpt u mee om de kerk in Chaam open te houden!

In de eerste helft van januari 2020 ontvangt u een envelop met informatie over de actie Kerkbalans, samen met de financiële begroting. Het is belangrijk om onze parochie financieel te ondersteunen door betaling van de parochiebijdrage. Heeft u vragen, of heeft u geen envelop met informatie ontvangen, neem dan contact op met een van de leden van het parochiebestuur.

 

1e Communie

De besprekingen en voorbereidingen zijn in volle gang. Als u uw kind nog mee wilt laten doen met de Eerste Communie in onze parochie, neem dan contact op met Monique van de Rakt tel. 0161-491891 of info@parochie-chaam.nl. U bent van harte welkom!

 

Terugblik

In de afgelopen maanden zijn er verschillende vieringen geweest met een bijzonder karakter:

- Zaterdag 10 augustus lieten de weergoden het niet toe om de eucharistie bij onze kapel OL Vrouw ter Sneeuw te vieren: we kwamen samen in de kerk om Maria te eren.

- Het Rondje Open Kerk heeft deze zomer weer verschillende bezoekers getrokken. Chaam deed mee aan de openstelling van de kerk op woensdagmiddag.

- Zondag 10 november was de carnavalsvereniging te gast om het Sint-Maartenfeest luister bij te zetten.

- Zondag 24 november werd het kerkelijk jaar afgesloten door het vieren van Christus Koning.

- Het Parochieel Zangkoor vierde op donderdag 28 november het feest van Cecilia.

 

Renovatie van de ui en de torenspits

Het kan u niet ontgaan zijn, want het is heel bijzonder; de torenspits staat in de steiger; het kruis en de haan zijn eraf gehaald. Het werk gaat door en de ui, die hersteld moest worden vanwege stormschade, wordt geheel vernieuwd. Ook aan de torenspits zal hard worden gewerkt. Afhankelijk van het weer zal het werk nog duren tot in januari 2020. Als alles klaar is, zal het weer mooi en veilig zijn!

 

Contact

- Elke dinsdag van 9.00 en 11.00 uur is de parochie telefonisch bereikbaar tel. 0161- 491201 en is het parochiezaaltje open voor allerlei administratieve en praktische vragen.

- Noodgevallen: 06-83409787

- Pastoor J. Demmers: tel. 013 – 5081215; j.demmers@hotmail.com

- Diaken G. Fennema: tel. 06-30948209; gfennema@kpnmail.nl

- Diaken S. Lange tel. 06-25338903 diakenstefanlange@gmail.com

- Diaken J. Smies: tel. 013-5144174; diakenjsmies@home.nl

- Pastoraal werkster P. Vermeulen-Dekker: tel. 06-51958259; p.vermeulendekker@gmail.com

- Zodra alle digitale adresgegevens bekend zijn van de nieuwe parochie Sint Jan de Doper, wordt dit aan u doorgegeven.

 

U kunt alle informatie over onze parochie altijd teruglezen op onze website

www.parochie-chaam.nl of mail naar parochie-chaam@hotmail.com