NIEUWSBRIEF PAROCHIE H. ANTONIUS ABT CHAAM

NIEUWSBRIEF

PAROCHIE H. ANTONIUS ABT CHAAM

Dorpsstraat 48

4861 AD Chaam

Telefoon: 0161-491201

parochie-chaam@hotmail.com

 

9e nieuwsbrief maart-april-mei 2019

 

‘Samen op weg naar Pasen in Geloof, Hoop en Liefde’

Midden in de vastentijd, een tijd van versobering: het kan een mens goed doen om meer terug te keren naar de basis en zich bewust te zijn van de overdaad.

In de vastentijd probeer je 4 dingen te bereiken:

- een betere omgang met God

- een betere omgang met je medemens

- een betere omgang met jezelf

- een betere omgang met het milieu en de gehele wereld

Vasten is voor gelovigen een periode van inkeer en bezinning, als voorbereiding op het hoogfeest van Pasen.

 

Vieringen in onze parochie

- Elke zondagmorgen om 11.00 uur in de parochiekerk.

- Elke 2 en 4e vrijdagmorgen van de maand om 10.00 uur in de Geerhof.

 

Bijzondere vieringen

- Zondag 3 maart om 11.00 uur: eucharistieviering met carnavalsvereniging de Bonenpikkers. Cambo koor zal deze viering muzikaal opluisteren. Na afloop is er koffie.

- Aswoensdagviering woensdag 6 maart om 20.00 uur in de kerk mmv Parochieel Zangkoor.

- Zondag 24 maart om 11.00 uur: Presentatieviering van onze Eerste communicanten. Parochieel Zangkoor zal deze viering muzikaal opluisteren. Na afloop is er koffie.

- Zondag 14 april: Palmzondag om 11.00 uur: eucharistieviering in de parochiekerk, muzikaal verzorgd door het Parochieel Zangkoor. De viering van Palmpasen wordt mede gevierd met onze komende, nieuwe communicanten en kinderen door hun meegebrachte palmpaasstokken. Aansluitend is er koffie. 

- Woensdag 17 april: Chrismamis in de kerk van Teteringen.

- Donderdag 18 april: Witte Donderdag: regionale viering in de parochiekerken in Gilze en Baarle-Nassau, beiden om 19.00 uur.

- Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag om 19.00 uur in de parochiekerk met Parochieel Zangkoor.

- Zaterdag 20 april: Plechtige Paaswake in de parochiekerken in Gilze en Baarle Nassau. Vieringen starten beiden om 20.00 uur. In Chaam is er deze avond geen viering.

- Zondag 21 april: Hoogfeest van Pasen om 11.00 uur: plechtige Eucharistieviering, mede verzorgd door het Parochieel Zangkoor.

- Maandag 22 april: 2e Paasdag regioviering om 10.00 uur in Riel.

- Zondag 19 mei: Eerste Heilige Communie 2019 om 11.30 uur in onze parochiekerk met kinderkoor de Kerkuiltjes uit Baarle-Nassau en de communicanten.

- Donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag is er een eucharistieviering voor de regio om 10.00 uur in onze kerk. 

 

De Paaskaars

Op Paaszaterdag wordt tijdens de plechtige Paaswake in Gilze of Baarle-Nassau een nieuwe Paaskaars gewijd, bestemd voor onze parochiekerk in Chaam.

De Paaskaars brandt tijdens de Paastijd en bij vieringen zoals, doopfeest, huwelijk en overlijden.

 

Terugblik

In december 2018 hebben we sfeervolle dagen achter de rug met honderden bezoekers op vrijdagavond 14 december tijdens de ChristmasFever. We hadden mooie vieringen op Kerstavond en 1e Kerstdag met inspirerende teksten en mooie liederen met veel parochianen.

Op 2e kerstdag werd het kerstspel gespeeld door de kinderen van groep 4 en de komende communicanten.

Zaterdag 19 januari werden aan de vormelingen uit onze regio in Gilze het sacrament van het H. Vormsel toegediend.

20 januari 2019 vierden we samen het feest van H. Antonius Abt. Er waren die ochtend veel mensen in de kerk. Aansluitend was er een vrijwilligersbijeenkomst bij het Chaamsche Wapen. We proberen in onze vieringen kinderen en volwassen zo goed mogelijk te betrekken en ze de verbondenheid te laten ervaren met de parochie. Dit houdt onze kerk levendig en eigentijds; het is werkelijk ‘samen-kerk-zijn’.

 

Luiden met twee klokken

U bent gewend, dat er met twee klokken geluid wordt, bij het bekend maken van overlijden van een parochiaan. Omdat tegenwoordig niet iedereen kiest voor een kerkelijke uitvaart, heeft het parochiebestuur het ‘uitluiden’ opnieuw overwogen. Er wordt uitgeluid, als de familie van de overledene dit wil, ongeacht de vorm van de afscheidsbijeenkomst. U dient uw wens kenbaar te maken bij uw uitvaartonderneming of direct bij de parochie, Kees van den Broek tel. 0161-491269.

Bij het begin van een niet-kerkelijke uitvaart, die wel in ons kerkgebouw plaatsvindt, kan er geluid worden bij binnenkomst.

Bij een kerkelijke uitvaart wordt er geluid voor binnenkomst en bij het verlaten van de kerk.

 

Bidden bij de Mariakapel

Elke dinsdagavond in de maand mei wordt het Rozenhoedje gebeden bij de kapel OL.Vrouw ter Sneeuw in het Thijskesbos om 19.30 uur.

 

Samenwerking met andere parochies 

Begin 2020 is het zover, dan zal de fusie van de zes parochies een feit zijn. Vanaf 7 maart kunt u meestemmen over de nieuwe naam van de te vormen grote regioparochie. Volg hierover de persberichten in Ons Weekblad. Op 8 mei 2019 wordt de naam van de nieuw te vormen parochie bekend gemaakt.

 

U heeft ook altijd de mogelijkheid om een viering in een van onze regionale parochiekerken bij te wonen:

Alphen : zaterdag 19.00 uur Riel : zondag 9.30 uur

Baarle-Nassau : zaterdag 19.00 uur Ulicoten : zondag 9.30 uur

Gilze : zaterdag 17.00 uur

 

Komt u ons helpen?

De parochie komt nog steeds handen en hoofden tekort! Op allerlei gebied is er werk aan de winkel: er is nog steeds een grote behoefte aan vrijwilligers: meldt u zich bij een van de bestuursleden!

 

Uw e-mailadres:

Wij willen graag uw email-adres voor een goede digitale informatie over onze parochie. Stuur uw email-adres naar parochie-chaam@hotmail.com, waarvoor dank!

 

Contact:

- Op dinsdagochtend tussen 9.00 en 11.00 uur is de parochie telefonisch bereikbaar tel. 0161-491201 en is het parochiezaaltje open voor administratieve en praktische vragen. 

- Pastoor J. Demmers: tel. 013 – 5081215; j.demmers@hotmail.com

- Kapelaan F. Ceriani: tel. 0161 – 233743; fed.ceriani@gmail.com

- Diaken G. Fennema: tel. 06-30948209; gfennema@kpnmail.nl

- Diaken J. Smies: tel. 013-5144174; diakenjsmies@home.nl

- Pastoraal werkster P. Vermeulen-Dekker: tel. 06-51958259; p.vermeulendekker@gmail.com

- Noodgevallen: 06-83409787

Het noodnummer kunt u bellen, als u dringend iemand van het pastoraal team wil spreken

voor een speciale gelegenheid, bijv. het Sacrament der Zieken of bij overlijden. 

Als er niet meteen wordt opgenomen, dient u in te spreken op de voice-mail. U wordt dan zo

spoedig mogelijk teruggebeld.

 

U kunt alle informatie over onze parochie altijd teruglezen op onze website

 www.parochie-chaam.nl