Parochiebestuur 2016

Het Parochiebestuur V.l.n.r. Marianne Schoenmakers, Monique van de Rakt, Ine Ultee, Elly De Swart, Eduard Swagemakers; adviseur Kees van den Broek

Parochiebestuur

Taak: Het bestuur houdt zich bezig met zowel materiële aangelegenheden (financiën, gebouwen) als met het gehele parochiegebeuren (parochie-opbouw, liturgie en katechese).
Als parochiebestuur staan we allereerst voor de parochie in Chaam. Steeds meer zaken worden gezamenlijk met omliggende parochies besproken en georganiseerd. Hiervoor bestaat de regio Alphen-Gilze, bestaande uit zes parochies n.l. Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Riel,Ulicoten en Gilze.

Overleg: Regelmatig vindt overleg tussen deze parochies plaats in het pastoresberaad, de Commissie Bestuurlijk Overleg en de Financiële Commissie.

Toekomst: Voor de toekomst van onze parochie zijn vele vrijwilligers en voldoende financiële middelen noodzakelijk. Voor alle bijdragen aan onze parochie zowel in medewerking als in financiële vorm, is het parochiebestuur alle betrokkenen zeer erkentelijk.

Vrijwilligerslunch: Om deze dank niet alleen in woorden tot uitdrukking te brengen, organiseren we jaarlijks voor alle vrijwilligers rond de feestdag van de H.Antonius Abt (17 januari) een vrijwilligerslunch.

Bijdrage: Met uw bijdrage en ondersteuning willen wij met elkaar verdergaan om “samen parochie te zijn en te blijven”.


Samenstelling parochiebestuur H. Antonius Abt

Pastoor J. Demmers, voorzitter                          013-5081215

j.demmers@hotmail.com

 

Ine Ultee, vice-voorzitter en algemene zaken      0161-492405     
ine_ultee@hotmail.com

 

Elly De Swart, secretaris                                     0161-491842
deswartelly@hotmail.com

 

Marianne Schoenmakers, penningmeester            0161-496610
ma.schoenmakers@planet.nl

 

Eduard Swagemakers                                          0161-493637  eduardswagemakers@gmail.com

 

Monique van der Rakt                                         0161-491891 vanderakt@vanderwesterlaken.nl

 

Kees van den Broek, adviseur                              0161-491269
keanvdbroek@hetnet.nl 

 

Secretariaat parochiebestuur

Elly De Swart
deswartelly@hotmail.com