Kerkberichten

Parochiekern H. Antonius Abt Chaam

                                  Onderdeel van parochie Sint Jan de Doper

 

Donderdag 26 mei 11.00:  Eucharistieviering (Hemelvaart)

                                       Regio viering te Alphen

 

Vrijdag 27 mei 10.00 uur: Viering in de Geerhof

 

Zondag 5 juni 09.30 uur:   Eucharistieviering (Pinksteren)

                                       m.m.v. het Cambokoor

                                       Jgt. Toon de Graaf

                                       Jgt. Jos en Riet van Kuijk-Broeders

                                       Nel van den Broek-Coppens

                                       Jan Bastiaanssen

                                       Annie van Raak-Brooymans

                                       Net Theeuwes-Segers

                                       Ouders Adrianus en Engelina de Bie-Keijzers

                                       Ludo van den Broek

                                       Jack Magielse   

                                       Piet van den Broek (Legstraat)

                                       Jan de Jong

 

Meimaand-Mariamaand

Deze maand wordt elke dinsdagavond ter ere van Maria gebeden en gezongen bij de Mariakapel ‘Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw’ aan de Kapelweg. We beginnen om 19.30 uur. U bent van harte welkom!

 

Vieringen Chaam

Kerk: elke drie weken op zondag om 09.30 uur.             

Geerhof: elke 2e en 4e vrijdag in de maand om 10.00 uur.

Natuurlijk bent u ook welkom bij een viering in een van onze andere regioparochies.

Op deze website vindt u onder de rubriek ‘Agenda’ wanneer en waar de vieringen zijn.

 

Mariakapel

De Mariakapel van de kerk is dagelijks geopend. Loopt u gerust even binnen voor een moment van stilte, gebed en/of het aansteken van een kaarsje.

 

Website 

Parochie H. Antonius Abt: www.parochie-chaam.nl        

Parochie Sint Jan de Doper: www.sint-jan-de-doper.nl

 

Parochiesecretariaat

Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur, telefoon (0161)  491201.

Het parochiesecretariaat is bereikbaar via het Antoniuspad links naast de kerk.

 

Misintenties

U kunt uw intentie(s) dinsdagmorgen afgeven op het parochiesecretariaat of schriftelijk in een enveloppe in de brievenbus van de kerk met vermelding van de intentie(s) en uw telefoonnummer, zodat wij u kunnen bereiken indien nodig. U kunt uw enveloppe met intentie(s) ook afgeven bij dhr. Kees van den Broek, Wouwerdries 11. Voor vermelding bij de kerkberichten in ‘Ons Weekblad’ dient u uw misintentie(s) twee weken voorafgaand aan de betreffende viering af te geven. 

Kosten per misintentie: € 11,--.

 

Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Pastoor J. Demmers, tel. 013-5081215, e-mail: j.demmers@hotmail.com

Diaken S. Lange, tel. 06-25338903, e-mail: diakenstefanlange@gmail.com

Diaken G. Fennema, tel. 06-30948209, e-mail: gfennema@kpnmail.nl

Pastoraal-werkster: P Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259, e-mail: p.vermeulendekker@gmail.com