Kerkberichten

Parochiekern H. Antonius Abt Chaam

 Onderdeel van parochie Sint Jan de Doper

Zondag 9 mei 09.30 uur:     Eucharistieviering

                                          Jgt. Riet Leijten

                                          Jgt. Jan Stevens

                                          Nellie Stevens – Roovers

                                          Jgt. Corrie Heestermans - Michielsen

                                          Toos van den Broek – Peters

                                          Rina de Bont – Remeijsen

                                          Ad van Beckhoven

                                          Jan van der Westerlaken

                                          Theo van der Westerlaken

                                          Lenie en Jos Schoenmakers – van den  Broek

                                          Paul van Engelen

                                          Lenie van Loon – de Bruijn

                                          Jos en Emma Aerts – van den Broek

                                          Thea Krijnen – Nagtzaam

 

Donderdag 13 mei 10.00 uur: Eucharistieviering (Hemelvaart)

                                            Regioviering in parochiekerk Alphen                                                                         

Aanmelden vieringen

Voor elke viering dient u zich aan te melden. Dit kunt u doen door u op te geven bij Elly De Swart, tel. 06-23307324 of stuur een mail naar parochie-chaam@hotmail.com onder vermelding van uw naam en telefoonnummer.

 

Vieringen in Chaam

Op de zondagen 9 en 23 mei en 13 juni zijn er vieringen in de Chaamse kerk. Natuurlijk bent u ook welkom bij een viering in een van onze andere regioparochies. Op onze website vindt u onder de rubriek ‘Agenda’ waar de vieringen zijn. Graag tot ziens!

 

Verruiming parochianen bij vieringen

Het aantal deelnemers aan een dienst wordt verruimd. U dient zich nog wel aan te melden. Zie ook bij de algemene berichten van parochie Sint Jan de Doper in Ons Weekblad.

 

Meimaand – Mariamaand

Elke dinsdagavond in mei wordt bij het Maria altaar in onze kerk gebeden met in achtneming van de 1,5 meter afstand, aanvang 19.30 uur. U hoeft zich hiervoor niet op te geven. Graag tot ziens!

N.b. Als u coronaklachten hebt of u durft het nog niet aan, dan blijft u thuis.

 

Caritas

In de meimaand staat de persoon van Maria centraal. Haar dienstbaarheid stelt Caritas zich ten voorbeeld. Met uw financiële hulp kan Caritas dienstbaar zijn aan diegenen, die het minst van anderen te verwachten hebben, maar die het alleen ook niet altijd redden. Bij de uitgang in de kerk treft u een mandje aan voor deze collecte. Dank voor uw bijdrage aan Caritas.

 

Websites

Parochie H. Antonius Abt: www.parochie-chaam.nl       

Parochie Sint Jan de Doper: www.sint-jan-de-doper.nl

 

Parochiesecretariaat

Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur, telefoon (0161)  491201.

Het parochiesecretariaat is bereikbaar via het Antoniuspad links naast de kerk.

 

Misintenties

Bij alle vieringen bidden we uiteraard voor de aangedragen intenties. U kunt uw intentie(s) dinsdagmorgen afgeven op het parochiesecretariaat of schriftelijk in een enveloppe in de brievenbus van de kerk met vermelding van de intentie(s) en uw telefoonnummer, zodat wij u kunnen bereiken indien nodig. U kunt uw  enveloppe met intentie(s) ook afgeven bij dhr. Kees van den Broek, Wouwerdries 11.

Voor vermelding bij de kerkberichten in ‘Ons Weekblad’ dient u uw misintentie(s) twee weken voorafgaand aan de betreffende viering af te geven. 

Kosten per misintentie: € 11,--.

 

Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Pastoor J. Demmers, tel. 013-5081215, e-mail: j.demmers@hotmail.com

Diaken S. Lange, tel. 06-25338903, e-mail: diakenstefanlange@gmail.com

Diaken G. Fennema, tel. 06-30948209, e-mail: gfennema@kpnmail.nl

Pastoraal-werkster: P. Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259, e-mail: p.vermeulendekker@gmail.com