Kerkberichten

Parochie H. Antonius Abt Chaam week 42

Zondag    20 oktober 11.00 uur:  Woord- en Communieviering

                                                m.m.v. het Parochieel Zangkoor

                                                Jos van Kuijk en Riet van Kuijk-Broeders

                                                Kees Coppens

                                                Ouders Piet en Cor van den Ouweland-van Riel en familie

                                                Maria Schaerlaeckens-Marijnissen

                                                Drik en Trees van Riel-Aerts en zoon Geert

 

Vrijdag    25 oktober 10.00 uur:  Viering in de Geerhof

 

Zaterdag 26 oktober 19.30 uur:  Bevrijdingsconcert

 

Zondag  27 oktober 11.00 uur:  Woord- en Communieviering

                                               m.m.v. het Parochieel Zangkoor

                                              

Kerkpoetsen

Dinsdagmiddag 22 oktober is het kerkpoetsen. De groep o.l.v. mevr. van Gils is aan de beurt.

 

Bevrijdingsconcert

Zaterdagavond 26 oktober vindt in de Chaamse kerk een concert plaats vanwege 75 jaar bevrijding. Harmonie en koorleden van Fioretti, Cambokoor en Euterpe verlenen hieraan hun muzikale medewerking. Dit bijzondere concert begint om 19.30 uur. Wij bevelen u dit concert van harte aan, welkom!

 

Presentatie Vormelingen

Op zaterdag 26 oktober 19.00 uur zullen de aanstaande vormelingen zich voorstellen in de Eucharistieviering in de parochiekerk van Baarle-Nassau.

 

Allerzielenviering

Op zondag 3 november gedenken we tijdens de Eucharistieviering van 11.00 uur in de Chaamse kerk onze overledenen. De nabestaanden van de mensen die sinds Allerzielen 2018 vanuit onze kerk een uitvaart hebben gehad waarbij een lid van het pastorale team aanwezig was, ontvangen een uitnodiging voor deze viering. Maar we willen natuurlijk alle overledenen gedenken. Aansluitend vindt op het kerkhof de zegening van de graven plaats. U bent van harte uitgenodigd.

 

Website: www.parochie-chaam.nl

             

Parochiesecretariaat

Het parochiesecretariaat, bereikbaar via het Antoniuspad links naast de kerk is geopend:

Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur, telefoon (0161)  491201.

 

Misintenties

Uw misintenties kunt u dinsdagmorgen afgeven op het parochiesecretariaat of schriftelijk in een enveloppe met ermelding van de intentie(s) in de brievenbus aan de Dorpsstraat 48, 4861 AD  Chaam. De brievenbus vindt u in de muur naast de zijdeur van de kerk aan de kant van het pad naar het kerkhof. Voor vermelding bij de kerkberichten in ‘Ons Weekblad’ dient u dit wel twee weken voorafgaand aan de betreffende viering te doen. Kosten per misintentie: € 10,50.

 

Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Pastoor J. Demmers, tel. 013-5081215, e-mail: j.demmers@hotmail.com

Diaken S. Lange, tel. 06-25338903, e-mail: diakenstefanlange@gmail.com

Diaken G. Fennema, tel. 06-30948209, e-mail: gfennema@kpnmail.nl

Diaken J. Smies, tel. 013-5144174, e-mail: diakenjsmies@home.nl

Pastoraal-werkster: P. Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259, e-mail: p.vermeulendekker@gmail.com