Kerkberichten

Parochiekern H. Antonius Abt Chaam

onderdeel van de parochie Sint Jan de Doper

 

Overleden

Op 23 maart is overleden: Wim Bekkers (84 jaar) wonende in verzorgingshuis de Geerhof aan de Withagen

Op 26 maart is overleden: Jo van Riel-van Beurden (90 jaar), wonende in verzorgingshuis de Geerhof, aan de Withagen

Op 26 maart is overleden: Toon Leijten (80 jaar), wonende aan de Horst 4

Op 27 maart is overleden: Nel Leijten-van den Wijngaard (81 jaar),  wonende aan de Horst 4

Alle herdenkingsdiensten van bovengenoemde personen hebben in besloten kring plaatsgevonden.

 

PAROCHIE SINT JAN DE DOPER

Nieuws van alle Parochiekernen

Het pastoraal team laat weten dat alle publieke vieringen, zowel in het weekend als door de week, t/m 1 juni 2020 helaas komen te vervallen. 

Het pastorale team zal op zaterdag 4 april en in de Goede Week onderstaande vieringen houden in de kerk te Alphen. Hierbij zijn alleen de leden van het team en een koster aanwezig:

 

  • zaterdag 4 april           19.00 uur    Zegening palmtakjes
  • donderdag 9 april        19.00 uur    Viering Witte Donderdag
  • vrijdag 10 april            15.00 uur    Kruisweg bidden
  • zaterdag 11 april         20.00 uur     Paaswake
  • zondag 12 april           10.00 uur     Eucharistieviering op Hoogfeest van Pasen

De vieringen kunnen via www.kerkdienstgemist.nl worden gevolgd. 

Ook zullen we de vieringen van donderdag, vrijdag en zaterdag live streamen. U kunt ze rechtstreeks volgen (beeld en geluid) via de website van uw eigen parochiekern. Voor meer actuele informatie over deze vieringen en het uitzenden ervan verwijzen wij u naar de website van uw parochiekern.

Het is ook mogelijk om intenties op te geven voor de Paaswake, zaterdag 11 april om 20:00 uur. U kunt dit doen door een mail te sturen naar j.demmers@hotmail.com  of via de bekende adressen van de parochiekernen. 

Verspreiding van de Palmtakjes

In Alphen, Baarle Nassau, Chaam en Gilze kunnen de parochianen een takje komen halen in de Mariakapel van hun kerk vanaf zondag 5 april.

In Riel en Ulicoten zal de kerk geopend zijn op zondag 5 april Palmpasen van 11:00 tot 12:00 uur. Zodat iedereen die graag een “palmtakje”heeft, de gelegenheid heeft dit in de kerk af te halen.

 

VERDRIET
Heel veel mensen hebben in deze periode van onzekerheid een gevoel van onmacht. Anderen zijn verdrietig omdat ze niet op een goede manier afscheid van hun dierbare hebben kunnen nemen. Samen verdriet delen is op dit moment niet mogelijk, en niemand weet wanneer het wel weer kan.

Verdriet en de bijkomende onmacht kun je niet delen, het voelt dan ook alsof je vanbinnen sterft. Je voelt een enorme leegte, een angstaanjagende pijn.
Het is eenzaamheid, die ons overvalt, een ziekmakende pijn 's nachts, een gapend gat bij het ontwaken. Wat men ook tegen je zegt, het helpt niet.

Stilte is het antwoord wanneer iemand verdriet heeft. Stilte waarin je met je hart bij de ander bent. Dan voel je liefde in de stilte. De liefde die stil is en teder de pijn verzacht. De liefde die het verdriet een beetje wegneemt, dát is de beste liefde.

Het is de liefde van God, warm en waarachtig, die het bedroefde hart aanraakt en geneest. God kijkt vol medelijden naar allen die verdriet hebben. 

God kwam als mens midden onder ons om het verdriet te leren kennen, en nog zoveel meer. Deze Man van Smarten, Jezus, heeft weet van ons verdriet. Hij begrijpt het. Verdriet zal plaatsmaken voor vreugde. te zijner tijd.

(vrij naar een tekst van Kardinaal Basil Hume, OSB)

 

Parochiekern H. Antonius Abt Chaam

www.parochie-chaam.nl

 

Misintenties

Graag uw misintenties schriftelijk in een enveloppe in de brievenbus van de kerk met vermelding van de intentie(s) en uw telefoonnummer, zodat wij u kunnen bereiken indien nodig. U kunt uw  enveloppe met intentie(s) ook afgeven bij dhr. Kees van den Broek, Wouwerdries 11.

Voor vermelding bij de kerkberichten in ‘Ons Weekblad’ dient u uw misintentie(s) twee weken voorafgaand aan de betreffende viering af te geven. Kosten per misintentie: € 11,--.

 

Parochiekern H. Willibrordus  Alphe 

www.willibrorduskerkalphen.nl

 

Parochiekern O L Vrouw van Bijstand Baarle Nassau

www.parochiebaarle-nassau.nl

 

Parochiekern St. Petrus Banden Gilze

www.parochiegilze.nl 

 

Parochiekern H. Antonius Abt Riel

www.parochieriel.nl

 

Parochiekern H. Bernardus Ulicoten

www.parochie-ulicoten.nl