Kerkberichten

Parochiekern H. Antonius Abt Chaam

Onderdeel van de parochie Sint Jan de Doper

 

Zondag 4 oktober 10.00 uur:   Eucharistieviering

                                             Jgt. Adrianus en Maria Jacobs – van der Steen

                                             Theo van der Westerlaken

                                             Jos en Emma Aerts – van den Broek

                                             Riet Michielsen – van den Broek

                                             Charel Michielsen

                                             Corrie Heestermans – Michielsen

                                             Jo van Riel – van Beurden

                                             Leny en Jos Schoenmakers – van den Broek

                                             Riek Verheijen – de Rooij

                                             Anna de Roover – Klaassen

                                             Kees de Roover

                                             Janus en Marie van de Boer – Hermans

                                                                                                                                                                                            

4 oktober: Gezinsviering

Op zondag 4 oktober is er in onze kerk voor jong en oud een gezinsviering met als thema ‘Sint Franciscus’. Wil je meer weten, kijk dan eens bij de rubriek 'Nieuws' op de nieuwe website van onze regioparochie: www.sint-jan-de-doper.nl  (klik op de link en je zit op de site!)

 

Caritas

Tevens is er zondag een collecte t.b.v. Caritas. Hiervoor zal een extra mandje achterin de kerk staan.

 

Allerzielen

Op zondag 25 oktober vieren we in onze kerk Allerzielen. Aansluitend vindt de zegening van de graven plaats.

 

Vieringen in onze kerk

In de komende maanden zijn er vieringen op de volgende zondagen: 4 oktober; 25 oktober; 15 november en 6 december.  Natuurlijk bent u ook welkom bij een viering in een van onze andere regioparochies. Op onze website vindt u onder de rubriek ‘Agenda’ waar de vieringen zijn.

Voor elke viering dient u zich aan te melden. Dit kunt u doen door u op te geven bij Elly De Swart, tel. 06-23307324 of stuur een mail naar parochie-chaam@hotmail.com onder vermelding van uw naam en telefoonnummer. Graag tot ziens!

 

Website parochie H. Antonius Abt: www.parochie-chaam.nl

Website Sint Jan de Doper: www.sint-jan-de-doper.nl

 

Parochiesecretariaat

Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur, telefoon (0161)  491201.

Het parochiesecretariaat is bereikbaar via het Antoniuspad links naast de kerk.

 

Misintenties

Bij alle vieringen bidden we uiteraard voor de aangedragen intenties.

U kunt uw intentie(s) dinsdagmorgen afgeven op het parochiesecretariaat of schriftelijk in een enveloppe in de brievenbus van de kerk met vermelding van de intentie(s) en uw telefoonnummer, zodat wij u kunnen bereiken indien nodig. U kunt uw  enveloppe met intentie(s) ook afgeven bij dhr. Kees van den Broek, Wouwerdries 11.

Voor vermelding bij de kerkberichten in ‘Ons Weekblad’ dient u uw misintentie(s) twee weken voorafgaand aan de betreffende viering af te geven. Kosten per misintentie: € 11,--.

 

Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Pastoor J. Demmers, tel. 013-5081215, e-mail: j.demmers@hotmail.com

Diaken S. Lange, tel. 06-25338903, e-mail: diakenstefanlange@gmail.com

Diaken G. Fennema, tel. 06-30948209, e-mail: gfennema@kpnmail.nl

Pastoraal-werkster: P. Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259, e-mail: p.vermeulendekker@gmail.com