Kerkberichten

Parochie H. Antonius Abt Chaam week 8

Vrijdag 22 feb 10.00 uur: Viering in de Geerhof

 

Zondag 24 feb 11.00 uur: Eucharistieviering

                                      m.m.v. het Parochieel Zangkoor

                                      Jgt. Piet Schalk

                                      Toon van Eil

                                      Piet Koijen en overleden familie van Hal

                                      Anna en Fons Janssen

                                      Riet Ansems-Peeters

                                      Annie Gooijers-Diepstraten

 

Zondag   3 mrt 11.00 uur: Eucharistieviering

                                        m.m.v. het Cambokoor

                                       Toon van Eil

                                        Riet Ansems – Peters

                                        Annie Gooijers - Diepstraten

 

Gedoopt

Sophie, dochter van Jeroen Geerts en Christel Behr                                     

 

Carnavalsviering

De viering van zondag 3 maart staat in het teken van Carnaval.

 

Website: www.parochie-chaam.nl

             

Parochiesecretariaat

Het parochiesecretariaat, bereikbaar via het Antoniuspad links naast de kerk is geopend:

Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur, telefoon (0161)  491201.

 

Misintenties

Uw misintenties kunt u dinsdagmorgen afgeven op het parochiesecretariaat of schriftelijk in een enveloppe met vermelding van de intentie(s) in de brievenbus aan de Dorpsstraat 48, 4861 AD  Chaam. De brievenbus vindt u in de muur naast de zijdeur van de kerk aan de kant van het pad naar het kerkhof.

Voor vermelding bij de kerkberichten in ‘Ons Weekblad’ dient u dit wel twee weken voorafgaand aan de betreffende viering te doen. Kosten per misintentie: € 10,50.

 

Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Het noodnummer kunt u bellen, als u dringend iemand van het pastoraal team wil spreken voor een speciale gelegenheid, bijv. het Sacrament der Zieken of bij overlijden.

Als er niet meteen wordt opgenomen, dient u in te spreken op de voice-mail. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Pastoor J. Demmers, tel. 013-5081215, e-mail: j.demmers@hotmail.com

Kapelaan F. Ceriani, tel. 0161-233743, e-mail: fed.ceriani@gmail.com

Diaken G. Fennema, tel. 06-30948209, e-mail: gfennema@kpnmail.nl

Diaken J. Smies, tel. 013-5144174, e-mail: diakenjsmies@home.nl

Pastoraal-werkster: P. Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259, e-mail: p.vermeulendekker@gmail.com