Kerkberichten

Parochiekern H. Antonius Abt Chaam

 Onderdeel van parochie Sint Jan de Doper

Vrijdag    23 juli 10.00 uur: Viering in de Geerhof

 

Zaterdag 31 juli 19.00 uur:  Woord- en Communieviering (Mariakapel Kapelweg)

                                          m.m.v. leden van het Parochieel Zangkoor

                                          Jgt. Lies Jacobs

                                          Jgt. Betsie de Graaf

                                          Bart Schalk

                                          Rien Verboven

 

Maria ten Hemelopneming

Op zaterdag 31 juli 19.00 uur is ter ere van Maria ten Hemelopneming een openlucht viering bij de Mariakapel ‘Onze Lieve Vrouw ter sneeuw’ aan de Kapelweg. Er wordt voor voldoende zitplaatsen gezorgd en na de viering is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom!

Uiteraard is het mogelijk voor deze viering een intentie op te geven.

 

Vieringen in de Geerhof

Agenda vieringen: 23 juli; 13 en 27 augustus.

Vieringen in de Geerhof vinden op vrijdag plaats en beginnen om 10.00 uur.

 

Vieringen in Chaamse kerk

Agenda vieringen: 31 juli (Mariakapel), 22 augustus en 12 september.

Vieringen in de kerk vinden op zondag plaats; aanvang 9.30 uur.

 

Aanmelden vieringen

Voorlopig is het advies om u voor elke viering aan te melden, maar u bent hiertoe niet verplicht.

Aanmelden kunt u doen door u op te geven bij Elly De Swart, tel. 06-23307324 of stuur een mail naar parochie-chaam@hotmail.com onder vermelding van uw naam en telefoonnummer. Natuurlijk bent u ook welkom bij een viering in een van onze andere regioparochies. Op onze website vindt u onder de rubriek ‘Agenda’ waar de vieringen zijn. Graag tot ziens!

 

Kerkhofonderhoud

Afgelopen week is er weer hard gewerkt op het kerkhof door de heren van de werkgroep ‘kerkhofonderhoud’. Heren, bedankt en graag tot de volgende keer!

 

Rondje Open Kerk

In de maanden juli en augustus kunt u op de woensdagmiddagen in de Chaamse kerk en andere aangesloten kerken terecht voor bezichtiging, stilte of een gesprek. Meer informatie vindt u op de website: kerkentoerisme.nl/rondje-open-kerk

 

Websites

Parochie H. Antonius Abt: www.parochie-chaam.nl       

Parochie Sint Jan de Doper: www.sint-jan-de-doper.nl

 

Parochiesecretariaat

Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur, telefoon (0161)  491201.

Het parochiesecretariaat is bereikbaar via het Antoniuspad links naast de kerk.

 

Misintenties

Bij alle vieringen bidden we uiteraard voor de aangedragen intenties. U kunt uw intentie(s) dinsdagmorgen afgeven op het parochiesecretariaat of schriftelijk in een enveloppe in de brievenbus van de kerk met vermelding van de intentie(s) en uw telefoonnummer, zodat wij u kunnen bereiken indien nodig. U kunt uw  enveloppe met intentie(s) ook afgeven bij dhr. Kees van den Broek, Wouwerdries 11.

Voor vermelding bij de kerkberichten in ‘Ons Weekblad’ dient u uw misintentie(s) twee weken voorafgaand aan de betreffende viering af te geven. Kosten per misintentie: € 11,--.

 

Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Pastoor J. Demmers, tel. 013-5081215, e-mail: j.demmers@hotmail.com

Diaken S. Lange, tel. 06-25338903, e-mail: diakenstefanlange@gmail.com

Diaken G. Fennema, tel. 06-30948209, e-mail: gfennema@kpnmail.nl

Pastoraal-werkster: P. Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259, e-mail: p.vermeulendekker@gmail.com