Kerkberichten

Parochiekern H. Antonius Abt Chaam

Zondag 6 dec 10.00 uur:  Eucharistieviering

                                      Jgt. Bert Rops

                                      Jgt. Johanna Michielsen – Jacobs en Charel Michielsen

                                      Jgt. Henny de Kanter

                                      Theo van der Westerlaken

                                      Riek Verheijen – de Rooij

                                      Corrie Heestermans – Michielsen

                                      Janus en Wies Verheijen – van Haperen

                                                              

Vieringen in tijden van corona

Sinds begin oktober zijn, in verband met het stijgend aantal coronabesmettingen, een aantal extra maatregelen genomen voor kerkelijke vieringen:

Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren;

aanwezigen dragen een mondkapje.

Vanwege deze maatregel adviseren wij om u tijdig aan te melden, indien u aan een viering wilt deelnemen.

 

Vieringen in onze kerk

De eerstvolgende viering is op zondag 6 december.  Natuurlijk bent u ook welkom bij een viering in een van onze andere regioparochies. Op onze website vindt u onder de rubriek ‘Agenda’ waar de vieringen zijn.

Voor elke viering dient u zich aan te melden. Dit kunt u doen door u op te geven bij Elly De Swart, tel. 06-23307324 of stuur een mail naar parochie-chaam@hotmail.com onder vermelding van uw naam en telefoonnummer. Graag tot ziens!

 

Gewijzigde tarieven begraafplaats

 

Vanaf 1 oktober 2020 zijn de tarieven van de begraafplaats aan de Dorpsstraat te Chaam gewijzigd. U vindt deze tarieven op deze website onder rubriek ‘Kerkhof’

 

 

Stefan Lange: contactpersoon H. Antonius Abt Chaam

Vanuit het pastoraal team van Sint Jan de Doper is diaken Stefan Lange de speciale contactpersoon voor de parochiekern H. Antonius Abt in Chaam.

Diaken Lange is iedere 2e en 4e dinsdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur in het parochiezaaltje aanwezig om verder kennis te maken met parochianen. U kunt dan zonder afspraak binnenlopen.

Als u behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek, dan kunt u ook een afspraak met hem maken:

tel. 06 – 25 33 89 03 of mail naar:  diaken.lange@sint-jan-de-doper.nl

 

Website parochie H. Antonius Abt: www.parochie-chaam.nl

Website Sint Jan de Doper: www.sint-jan-de-doper.nl

 

Parochiesecretariaat

Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur, telefoon (0161)  491201.

Het parochiesecretariaat is bereikbaar via het Antoniuspad links naast de kerk.

 

Misintenties

Bij alle vieringen bidden we uiteraard voor de aangedragen intenties.

U kunt uw intentie(s) dinsdagmorgen afgeven op het parochiesecretariaat of schriftelijk in een enveloppe in de brievenbus van de kerk met vermelding van de intentie(s) en uw telefoonnummer, zodat wij u kunnen bereiken indien nodig. U kunt uw  enveloppe met intentie(s) ook afgeven bij dhr. Kees van den Broek, Wouwerdries 11.

Voor vermelding bij de kerkberichten in ‘Ons Weekblad’ dient u uw misintentie(s) twee weken voorafgaand aan de betreffende viering af te geven. Kosten per misintentie: € 11,--.

 

Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Pastoor J. Demmers, tel. 013-5081215, e-mail: j.demmers@hotmail.com

Diaken S. Lange, tel. 06-25338903, e-mail: diakenstefanlange@gmail.com

Diaken G. Fennema, tel. 06-30948209, e-mail: gfennema@kpnmail.nl

Pastoraal-werkster: P. Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259, e-mail: p.vermeulendekker@gmail.com