Kerkberichten

Parochie H. Antonius Abt Chaam week 33

Donderdag 15 aug 19.00 uur: Marie ten Hemel Opneming (kapel Nijhoven, Baarle-Nassau)

 

Zondag      18 aug 11.00 uur: Eucharistieviering

                                            m.m.v. gastkoor Berkel Enschot

                                            Janus en Wies Verheijen – van Haperen

                                            Riet van den Broek – van Meir

                                            Trees v/d Velden – v/d Ouweland

 

Vrijdag      23 aug 10.00 uur: Viering in de Geerhof

 

Zondag      25 aug 11.00 uur: Eucharistieviering

                                           Jgt. Riet van Haperen – de Bie

                                           Jgt. Ludo van den Broek

                                           Jgt. Engelina en Adrianus de Bie – Keijzers

                                           Kees Coppens

                                           Riet van den Broek – van Meir

                                           Trees v/d Velden – v/d Ouweland

                                  

                                                                                                                                       

Marie ten Hemel Opneming

Donderdag 15 augustus is er i.v.m. Maria ten Hemelopneming een regioviering in de kapel op Nijhoven te Baarle-Nassau. De viering begint om 19.00 uur. U bent allen van harte uitgenodigd.

 

Gastkoor Berkel Enschot / Koffie

Aanstaande zondag 18 augustus is het kerkkoor uit Berkel Enschot te gast in onze kerk, van harte welkom. Na de dienst is er gelegenheid voor een kopje koffie achter in de kerk, aangeboden door het Parochiebestuur.

 

Website: www.parochie-chaam.nl

             

Parochiesecretariaat

Het parochiesecretariaat, bereikbaar via het Antoniuspad links naast de kerk is geopend:

Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur, telefoon (0161)  491201.

 

Misintenties

Uw misintenties kunt u dinsdagmorgen afgeven op het parochiesecretariaat of schriftelijk in een enveloppe met vermelding van de intentie(s) in de brievenbus aan de Dorpsstraat 48, 4861 AD  Chaam. De brievenbus vindt u in de muur naast de zijdeur van de kerk aan de kant van het pad naar het kerkhof. Voor vermelding bij de kerkberichten in ‘Ons Weekblad’ dient u dit wel twee weken voorafgaand aan de betreffende viering te doen. Kosten per misintentie: € 10,50.

 

Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Pastoor J. Demmers, tel. 013-5081215, e-mail: j.demmers@hotmail.com

Kapelaan F. Ceriani, tel. 0161-233743, e-mail: fed.ceriani@gmail.com

Diaken G. Fennema, tel. 06-30948209, e-mail: gfennema@kpnmail.nl

Diaken J. Smies, tel. 013-5144174, e-mail: diakenjsmies@home.nl

Pastoraal-werkster: P. Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259, e-mail: p.vermeulendekker@gmail.com