Kerkberichten

Parochiekern H. Antonius Abt Chaam week 8

onderdeel van de parochie Sint Jan de Doper

               

Zondag      23 februari  10.45 uur: Gebedsviering  (Carnaval)

                                                    m.m.v. het Cambokoor

                                                    Jgt. Piet Schalk

                                                    Wout van den Hout

                                                    Jan Jacobs

 

Woensdag  26 februari  19.00 uur:  Aswoensdag

                                                    m.m.v. het Parochieel Zangkoor

 

Vrijdag      28 februari  10.00 uur:  Viering in de Geerhof

                                                    Piet van Raak

 

Zondag        1 maart    11.00 uur:  Woord- en Communieviering

                                                    m.m.v. het Parochieel Zangkoor

                                                    Jan Jacobs

 

Wijziging aanvang viering zondag 23 februari om 10.45 uur

De gebedsviering op zondag 23 februari, in het kader van Carnaval, begint wegens omstandigheden om 10.45 uur. Na de viering is er koffie achter in de kerk. Van harte welkom, met of zonder Carnavalsoutfit.  Alaaf!

 

Kerkbalans 2020

In een van de komende weken wordt er bij u een brief bezorgd van de actie ‘Kerkbalans 2020’.

In deze brief wordt aan u verteld, wat ‘de Kerk’ voor u allemaal kan betekenen en tevens wordt aan u gevraagd of u de jaarlijkse bijdrage wil voldoen. We willen immers onze parochiegemeenschap en het gebouw behouden! Geef om uw Kerk! Alvast hartelijk dank!

 

Zaterdag 29 februari: Kom naar boven als je durft en sponsor de renovatie van onze toren!

Zaterdag 29 februari wordt u in de gelegenheid gesteld om Chaam te bekijken vanaf de kerktoren tegen betaling van € 100,-- tussen 9.00 – 12.00 uur. U wordt met de lift naar boven gebracht en u  kunt u hiervoor aanmelden tot woensdag 26 februari via e-mail: parochie-chaam@hotmail.com of per telefoon 0161-491842. 

 

U mag de renovatie ook sponsoren door een bedrag over te maken op rekeningnummer

NL06 RABO 0110 1035 80 t.n.v. H. Antonius Abt Chaam met als betalingskenmerk:  reparatie toren Chaam.

 

Bijeenkomst Communicanten

Op zondagmorgen 1 maart is er om 9.30 uur een bijeenkomst in de kerk voor de aanstaande communicanten.

 

Website: www.parochie-chaam.nl

 

Parochiesecretariaat

Het parochiesecretariaat, bereikbaar via het Antoniuspad links naast de kerk is geopend:

Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur, telefoon (0161)  491201.

 

Misintenties

Uw misintenties kunt u dinsdagmorgen afgeven op het parochiesecretariaat. Dit kan ook schriftelijk in een enveloppe met vermelding van de intentie(s). Gedurende de werkzaamheden bij de kerk is de brievenbus van de kerk mogelijk slecht bereikbaar, u kunt uw  enveloppe met intentie(s) daarom ook afgeven bij dhr. Kees van den Broek, Wouwerdries 11.

Voor vermelding bij de kerkberichten in ‘Ons Weekblad’ dient u uw misintentie(s) twee weken voorafgaand aan de betreffende viering af te geven. Kosten per misintentie: € 11,--.

 

Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Pastoor J. Demmers, tel. 013-5081215, e-mail: j.demmers@hotmail.com

Diaken S. Lange, tel. 06-25338903, e-mail: diakenstefanlange@gmail.com

Diaken G. Fennema, tel. 06-30948209, e-mail: gfennema@kpnmail.nl

Pastoraal-werkster: P. Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259, e-mail: p.vermeulendekker@gmail.com