Kerkberichten

Parochiekern H. Antonius Abt Chaam

                                  Onderdeel van parochie Sint Jan de Doper

Zondag   9 okt 11.00 uur: Eucharistieviering

                                       m.m.v. gelegenheidskoor

                                       Jgt Adrianus en Maria Jacobs-van der Steen

                                       Adrie Geerts-van Beurden

                                       Bertha Aerts-de Nijs

                                       Jos en Lenie Schoenmakers-van den Broek

                                              

100-jarig bestaan koorkring

Zondag 9 oktober is er een feestelijke jubileum viering n.a.v. het 100-jarig bestaan van de koorkring. Leden van de aangesloten koren zullen een gelegenheidskoor vormen om de viering een extra mooi muzikaal tintje te geven. Iedereen van harte welkom. Let op: deze viering begint om 11.00 uur!

 

Caritas collecte oktober 

In oktober houden we weer de maandelijkse Caritascollecte. De 'R' is in maand en dat betekent voor veel gezinnen en alleenstaanden een extra dure periode. Denk daarbij ook aan de gestegen prijzen voor levensmiddelen en energie. Voor sommigen is het een sombere en sobere periode, omdat de eindjes aan elkaar geknoopt moeten worden. En die eindjes zijn al zo kort.

Caritas wil mensen nabij zijn, waar dat mogelijk is. Laat Caritas door ons toedoen een beetje licht kunnen geven voor wie het niet ziet zitten.

 

Allerzielen

Op zondag 30 oktober 09.30 uur is de Allerzielenviering, aansluitend worden de graven op ons kerkhof gezegend.

 

Vieringen Chaam

Kerk: elke drie weken op zondag om 09.30 uur.           

Geerhof: elke 2e en 4e vrijdag in de maand om 10.00 uur.

Natuurlijk bent u ook welkom bij een viering in een van onze andere regioparochies.

Op onze website vindt u onder de rubriek ‘Agenda’ wanneer en waar de vieringen zijn.

 

Koffie na de viering

Na elke viering wordt u namens de parochiekerncommissie Chaam achter in de kerk koffie en thee aangeboden.

 

Mariakapel

De Mariakapel van de kerk is dagelijks geopend.

 

Websites

Parochie H. Antonius Abt: www.parochie-chaam.nl        

Parochie Sint Jan de Doper: www.sint-jan-de-doper.nl

 

Parochiesecretariaat

Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur, telefoon (0161)  491201.

Het parochiesecretariaat is bereikbaar via het Antoniuspad links naast de kerk.

 

Misintenties

U kunt uw intentie(s) dinsdagmorgen afgeven op het parochiesecretariaat of schriftelijk in een enveloppe in de brievenbus van de kerk met vermelding van de intentie(s) en uw telefoonnummer, zodat wij u kunnen bereiken indien nodig. U kunt uw enveloppe met intentie(s) ook afgeven bij dhr. Kees van den Broek, Wouwerdries 11.

Kosten per intentie: € 11,--

 

Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Pastoor J. Demmers, tel. 013-5081215, e-mail: j.demmers@hotmail.com

Diaken S. Lange, tel. 06-25338903, e-mail: diakenstefanlange@gmail.com

Diaken G. Fennema, tel. 06-30948209, e-mail: gfennema@kpnmail.nl

Pastoraal-werkster: P Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259, e-mail: p.vermeulendekker@gmail.com