Kerkberichten

Parochiekern H. Antonius Abt Chaam

 Onderdeel van parochie Sint Jan de Doper

Zondag 21 maart  9.30 uur:  Eucharistieviering

                                          Misintenties:

                                          Jgt. Jan Jacobs

                                          Toos van den Broek – Peeters

                                           Rina de Bont – Remeijsen

                                           Ad van Beckhoven

                                           Nel de Kanter – Boomaars

                                           Jan van der Westerlaken

                                           Jos van Kuijk

                                           Theo van der Westerlaken

                                           Wout van den Hout

 

Agenda vieringen in Chaam     

Op de volgende zondagen zijn er vieringen in onze kerk: 21 maart; 2 april (Goede Vrijdag); 4 april (Pasen); 18 april (Eerste Communie); 9 mei en 13 juni.

 

Aanmelden vieringen

Voor elke viering dient u zich aan te melden. Dit kunt u doen door u op te geven bij Elly De Swart, tel. 06-23307324 of stuur een mail naar parochie-chaam@hotmail.com onder vermelding van uw naam en telefoonnummer. Natuurlijk bent u ook welkom bij een viering in een van onze andere regioparochies. Op onze website vindt u onder de rubriek ‘Agenda’ waar de vieringen zijn. Graag tot ziens!

 

Richtlijnen viering i.v.m. corona

Bij een viering mogen dertig parochianen aanwezig zijn, exclusief bedienaren.

De aanwezigen dragen gedurende de gehele viering een mondkapje;

alleen bij de communie mag dit even af.

 

Websites

Parochie H. Antonius Abt: www.parochie-chaam.nl

Parochie Sint Jan de Doper: www.sint-jan-de-doper.nl

 

Parochiesecretariaat

Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur, telefoon (0161)  491201.

Het parochiesecretariaat is bereikbaar via het Antoniuspad links naast de kerk.

 

Misintenties

Bij alle vieringen bidden we uiteraard voor de aangedragen intenties.

U kunt uw intentie(s) dinsdagmorgen afgeven op het parochiesecretariaat of schriftelijk in een enveloppe in de brievenbus van de kerk met vermelding van de intentie(s) en uw telefoonnummer, zodat wij u kunnen bereiken indien nodig. U kunt uw  enveloppe met intentie(s) ook afgeven bij dhr. Kees van den Broek, Wouwerdries 11.

Voor vermelding bij de kerkberichten in ‘Ons Weekblad’ dient u uw misintentie(s) twee weken voorafgaand aan de betreffende viering af te geven. Kosten per misintentie: € 11,--.

 

Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Pastoor J. Demmers, tel. 013-5081215, e-mail: j.demmers@hotmail.com

Diaken S. Lange, tel. 06-25338903, e-mail: diakenstefanlange@gmail.com

Diaken G. Fennema, tel. 06-30948209, e-mail: gfennema@kpnmail.nl

Pastoraal-werkster: P. Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259, e-mail: p.vermeulendekker@gmail.com