Kerkberichten

Parochie H. Antonius Abt Chaam week 25

Zondag  23 juni 11.00 uur:  Eucharistieviering

                                         m.m.v. het Parochieel Zangkoor

                                         Jgt. ouders Moelands – Hoefnagels

                                        Jgt. Mariëtte Vermeulen – Smeekens

                                        Ouders van Haperen – van den Broek

                                        Johanna van den Broek – Verschueren

                                        Lenie Schoenmakers – van den Broek

                                        Jeanette Janssens – van Hellenberg Hubar

                                        Joke van Gils - Coremans

 

Vrijdag 28 juni 10.00 uur:  Viering in de Geerhof

 

Zondag  30 juni 11.00 uur: Eucharistieviering

                                        m.m.v. het Cambokoor

                                        Jgt. Kees Jacobs

                                        Johanna van den Broek – Verschueren

                                        Lenie Schoenmakers – van den Broek

                                        Uit dankbaarheid bij een 50-jarig huwelijk

                                        Ouders van Eil – van den Ouweland en Toon

                                        Ouders van Opstal – Petersen, Gerard en Adje

                                        Noëlla van Eil

                                        Jeanette Janssens – van Hellenberg Hubar

                                        Joke van Gils - Coremans

 

Overleden

Dinsdag 11 juni is overleden mevr. Joke van Gils – Coremans. Zij woonde aan de Ganzenbeemd en is 78 jaar geworden. De uitvaart en crematie vinden plaats op donderdag 20 juni. 

 

Slotviering Cambokoor

Voor de zomervakantie begint, zingt het Cambokoor in de viering van zondag 30 juni met als thema ‘Wie roept mij’.  U bent van harte uitgenodigd.

                                              

Website: www.parochie-chaam.nl

 

Parochiesecretariaat

Het parochiesecretariaat, bereikbaar via het Antoniuspad links naast de kerk is geopend:

Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur, telefoon (0161)  491201.

 

Misintenties

Uw misintenties kunt u dinsdagmorgen afgeven op het parochiesecretariaat of schriftelijk in een enveloppe met vermelding van de intentie(s) in de brievenbus aan de Dorpsstraat 48, 4861 AD  Chaam. De brievenbus vindt u in de muur naast de zijdeur van de kerk aan de kant van het pad naar het kerkhof. Voor vermelding bij de kerkberichten in ‘Ons Weekblad’ dient u dit wel twee weken voorafgaand aan de betreffende viering te doen. Kosten per misintentie: € 10,50.

 

Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Pastoor J. Demmers, tel. 013-5081215, e-mail: j.demmers@hotmail.com

Kapelaan F. Ceriani, tel. 0161-233743, e-mail: fed.ceriani@gmail.com

Diaken G. Fennema, tel. 06-30948209, e-mail: gfennema@kpnmail.nl

Diaken J. Smies, tel. 013-5144174, e-mail: diakenjsmies@home.nl

Pastoraal-werkster: P. Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259, e-mail: p.vermeulendekker@gmail.com