Kerkberichten

Parochiekern H. Antonius Abt Chaam week 3

Onderdeel van de parochie Sint Jan de Doper

 

Zaterdag 18 januari 19.00 uur:  Vormselviering in Alphen (regio) 

Zondag    19 januari 11.00 uur: Eucharistieviering (H. Antonius Abt)

                                               m.m.v. Parochieel Zangkoor en Cambokoor

                                               Jgt. Paulina Govers – Paulussen

                                               Jgt. Jan Remeijsen

                                               Jgt. Corry van Raak – Martens

                                               Jgt. Marie Wouters – van Ginneken,

                                               Kees en Wim Wouters

                                               Paul van Engelen

                                               Kees van den Broek

                                               Anna en Fons Janssen

                                               Riet van Haperen – de Bie

                                               Jan de Jong

                                               Ouders Ultee – Veltmeijer

                                               Noëlla van Eil

                                               Toon van Eil

                                               Kees Coppens

 

Vrijdag    24 januari 10.00 uur: Viering in de Geerhof

 

Zondag    26 januari 10.00 uur: Oecumenische dienst in de Ledevaertkerk

                                               Geen dienst in onze kerk!

 

AGENDA

Zaterdag 18 januari 19.00: Vormsel

In de parochiekerk van Alphen vindt de regionale Vormselviering plaats.

Zondag 19 januari 11.00 uur: Feest van H. Antonius Abt en vrijwilligersbijeenkomst

We vieren het feest van onze patroonheilige H. Antonius Abt. Aansluitend vindt de vrijwilligersbijeenkomst plaats bij Bellevue.

Zondag 26 januari 10.00 uur: Oecumenische dienst

In de Ledevaertkerk is er een oecumenische dienst, de zondagviering in onze kerk komt te vervallen.

Zondag 2 februari 9.30 uur: Bijeenkomst aanstaande communicanten en hun ouders

 

Website: www.parochie-chaam.nl

 

Parochiesecretariaat

Het parochiesecretariaat, bereikbaar via het Antoniuspad links naast de kerk is geopend:

Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur, telefoon (0161)  491201.

 

Misintenties

Uw misintenties kunt u dinsdagmorgen afgeven op het parochiesecretariaat. Dit kan ook schriftelijk in een enveloppe met vermelding van de intentie(s). Gedurende de werkzaamheden bij de kerk is de brievenbus van de kerk mogelijk slecht bereikbaar, u kunt uw  enveloppe met intentie(s) daarom ook afgeven bij dhr. Kees van den Broek, Wouwerdries 11.

Voor vermelding bij de kerkberichten in ‘Ons Weekblad’ dient u uw misintentie(s) twee weken voorafgaand aan de betreffende viering af te geven. Kosten per misintentie: € 11,--.

 

Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Pastoor J. Demmers, tel. 013-5081215, e-mail: j.demmers@hotmail.com

Diaken S. Lange, tel. 06-25338903, e-mail: diakenstefanlange@gmail.com

Diaken G. Fennema, tel. 06-30948209, e-mail: gfennema@kpnmail.nl

Diaken J. Smies, tel. 013-5144174, e-mail: diakenjsmies@home.nl

Pastoraal-werkster: P. Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259, e-mail: p.vermeulendekker@gmail.com