Kerkberichten

Parochiekern H. Antonius Abt Chaam

Onderdeel van de parochie Sint Jan de Doper

 

Zondag 12 juli  10.00 uur:  Eucharistieviering

                                        Jgt. Josephus Verheijen

                                        Jgt. Jos Aerts

                                        Jgt. Piet Koijen en Anna Koijen – van Hal      

                                        Ouders Adrianus en Engelina de Bie – Keijzers

                                        Ludo van den Broek

                                        Jack Magielse

                                        Ouders Gust en Marie Kusters – Embregts

                                        Wout van den Hout

                                        Ouders Piet en Cor van den Ouweland – van Riel

                                        Jan Jacobs

                                        Hein en Anna Verheijen

                                        Trees Jacobs

                                        Jo van Riel – van Beurden                               

                                        Riet Michielsen – van den Broek

                                        Pastoor Backx en pastoor Ritzerfeld

                                        Piet en Riet Schalk - Leijten

  

Start vieringen

Na ruim drie maanden is het eindelijk zo ver. De kerken in onze parochie Sint Jan de Doper zijn weer open. Ook in onze Chaamse kerk kunnen we weer gaan vieren dit weekend! 

Er is veel gebeurd rond het kerkgebouw in de afgelopen tijd. In maart, toen we voor het laatst op zondag de mis hadden in ons gebouw, stonden de steigers er nog voor de reparatie van de toren. We hadden begin maart onze sponsoractie en dat is een succes geworden. Een deel van het geld dat we hebben opgehaald, hebben we geïnvesteerd in ons kerkplein. Afgelopen week hebben vele vrijwilligers de oude bestrating die er al ruim 60 jaar lag vervangen door nieuwe tegels. Het ziet er prachtig uit!

Dank aan iedereen die heeft meegeholpen! De kerk is van binnen ook weer mooi gepoetst en schoongemaakt, dank ook aan de dames die daaraan hebben meegeholpen.

Zondag 12 juli bent u om 10 uur (dus niet op onze gebruikelijke tijd) van harte welkom om bij onze eerste viering aanwezig te zijn. U moet zich wel even van te voren aanmelden, dat kunt u doen door u op te geven bij Elly De Swart, tel. 06-23307324 of stuur een mail naar parochie-chaam@hotmail.com onder vermelding van uw naam en telefoonnummer. Graag tot ziens!

 

Vieringen in de Chaamse kerk

In de maanden juli en augustus zijn er vieringen op de volgende zondagen: 12 juli, 2 en 23 augustus. Voor elke viering dient u zich aan te melden zoals hierboven is aangegeven.

Natuurlijk bent u ook welkom bij een viering in een van onze andere regioparochies.

  

Website: www.parochie-chaam.nl

 

Parochiesecretariaat

Het secretariaat is weer geopend!

Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur, telefoon (0161)  491201.

Het parochiesecretariaat is bereikbaar via het Antoniuspad links naast de kerk.

 

Misintenties

Bij alle vieringen bidden we uiteraard voor de aangedragen intenties.

U kunt uw intentie(s) dinsdagmorgen afgeven op het parochiesecretariaat of schriftelijk in een enveloppe in de brievenbus van de kerk met vermelding van de intentie(s) en uw telefoonnummer, zodat wij u kunnen bereiken indien nodig. U kunt uw  enveloppe met intentie(s) ook afgeven bij dhr. Kees van den Broek, Wouwerdries 11. 

Voor vermelding bij de kerkberichten in ‘Ons Weekblad’ dient u uw misintentie(s) twee weken voorafgaand aan de betreffende viering af te geven. Kosten per misintentie: € 11,--.

 

Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Pastoor J. Demmers, tel. 013-5081215, e-mail: j.demmers@hotmail.com

Diaken S. Lange, tel. 06-25338903, e-mail: diakenstefanlange@gmail.com

Diaken G. Fennema, tel. 06-30948209, e-mail: gfennema@kpnmail.nl

Pastoraal-werkster: P. Vereulen-Dekker, tel. 06-51958259, e-mail: p.vermeulendekker@gmail.com