Kerkberichten

Parochie H. Antonius Abt Chaam week 16

Vrijdag 19 april 19.00 uur:  Goede Vrijdag viering

                                         m.m.v. het Parochieel Zangkoor

 

Zondag  21 april 11.00 uur:  Eucharistieviering (Pasen)

                                          m.m.v. het Parochieel Zangkoor

                                          Jgt. Jack van Alphen

                                          Jos van Kuijk en Riet van Kuijk – Broeders

                                          Ouders van Engelen – Michielsen, kinderen en kleinkinderen

                                          Ludo van den Broek

                                          Piet van den Broek

                                          Anna de Roover – Klaassen

                                          Riet van den Broeck – Hendrickx

                                          Jo Oomen – Musters

                                          Peter Verheijen

                                          Alice Smeekens – Moors

                                          Bert Rops

 

Vrijdag  26 april 10.00 uur: Viering in de Geerhof

 

Zondag  28 april 11.00 uur:   Eucharistieviering

                                           m.m.v. het Parochieel Zangkoor

                                           Anna de Roover – Klaassen

                                           Riet van den Broeck – Hendrickx

                                           Jo Oomen – Musters

                                           Alice Smeekens – Moors

 Paaswake

In de parochiekerken van Gilze en Baarle-Nassau vindt aanstaande zaterdag 20 april een paaswake plaats. Beide vieringen beginnen om 20.00 uur. In onze kerk is er op deze avond geen viering.                          

 

Naam nieuwe parochie

U kunt nog stemmen tot Pasen voor de naam van de nieuwe parochie. Zie ook op de website onder rubriek Actueel voor meer informatie.

 

Kerkpoetsen

Afgelopen woensdag 17 april was het kerkpoetsen. Dames, bedankt en graag tot de volgende keer!

                                  

Website: www.parochie-chaam.nl

             

Parochiesecretariaat

Het parochiesecretariaat, bereikbaar via het Antoniuspad links naast de kerk is geopend:

Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur, telefoon (0161)  491201.

 

Misintenties

Uw misintenties kunt u dinsdagmorgen afgeven op het parochiesecretariaat of schriftelijk in een enveloppe met vermelding van de intentie(s) in de brievenbus aan de Dorpsstraat 48, 4861 AD  Chaam. De brievenbus vindt u in de muur naast de zijdeur van de kerk aan de kant van het pad naar het kerkhof. Voor vermelding bij de kerkberichten in ‘Ons Weekblad’ dient u dit wel twee weken voorafgaand aan de betreffende viering te doen. Kosten per misintentie: € 10,50.

 

Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

 

Pastoor J. Demmers, tel. 013-5081215, e-mail: j.demmers@hotmail.com

Kapelaan F. Ceriani, tel. 0161-233743, e-mail: fed.ceriani@gmail.com

Diaken G. Fennema, tel. 06-30948209, e-mail: gfennema@kpnmail.nl

Diaken J. Smies, tel. 013-5144174, e-mail: diakenjsmies@home.nl

Pastoraal-werkster: P. Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259, e-mail: p.vermeulendekker@gmail.com