Kerkberichten

Parochie H. Antonius Abt Chaam week 50

Zondag  15 dec 11.00 uur:  Woord- en Communieviering (3e Advent)

                                         m.m.v. het Parochieel Zangkoor

                                         Toon Stevens

                                         Fons en Anna Janssen

                                         Kees van den Broek

 

Vrijdag 20 dec 10.30 uur:   Kerstviering in de Geerhof

                                        Jgt. Frans Verheijen

                                        Jgt. Jaan van der Velden

                                        Fran van Gestel

                                        Fam. van Gestel en Ansems

 

Zondag 22 dec 11.00 uur:  Echaristieviering (4e Advent)

                                        m.m.v. het Parochieel Zangkoor

                                        Jgt. Petrus Govers

                                        Toon Stevens

                                        Kees van den Broek

 

Overleden

Maandag 2 december is op een leeftijd van 91 jaar overleden dhr Kees van den Broek. Hij woonde aan het Raadhuisplein. Uitvaart en begrafenis vonden plaats op zaterdag 7 december.

 

Kerkpoetsen

Woensdag 18 december 9.30 uur is het kerkpoetsen o.l.v. mevr. Annie v/d Broek.

 

Bloemstukken Allerzielen

Op diverse graven staan nog bloemstukken van Allerzielen. Als u een bloemstuk geplaatst heeft, wilt u dit dan zelf verwijderen voor de komende kerstdagen. Bedankt voor uw medewerking!

 

Vieringen rondom Kerst

-Vrijdag 13 december “Christmas Fever’: vanaf 18.00 tot 21.00 uur kunt u in stilte een kaarsje aansteken in de kerk. De momenten van stilte worden afgewisseld met liederen die door verschillende koren worden gezongen.

-Vrijdag 20 december 10.30 uur: Kerst-gebedsviering in de Geerhof.

-Dinsdag 24 december Kerstavond 22.00 uur: Woord- en communiedienst m.m.v. het Parochieel Zangkoor.

-Woensdag 25 december Hoogfeest van Kerstmis 11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Cambo koor.

-Donderdag 26 december 2e Kerstdag 11.00 uur: Kerstspel voor en door kinderen van  groep 4, die zich willen voorbereiden op hun Eerste Communie in 2020. 

Voor alle vieringen bent u van harte uitgenodigd!                               

           

Website: www.parochie-chaam.nl

             

Parochiesecretariaat

Het parochiesecretariaat, bereikbaar via het Antoniuspad links naast de kerk is geopend:

Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur, telefoon (0161)  491201.

 

Misintenties

Uw misintenties kunt u dinsdagmorgen afgeven op het parochiesecretariaat. Dit kan ook schriftelijk in een enveloppe met vermelding van de intentie(s). Gedurende de werkzaamheden bij de kerk is de brievenbus van de kerk mogelijk slecht bereikbaar, u kunt uw  enveloppe met intentie(s) daarom ook afgeven bij dhr. Kees van den Broek, Wouwerdries 11.

Voor vermelding bij de kerkberichten in ‘Ons Weekblad’ dient u uw misintentie(s) twee weken voorafgaand aan de betreffende viering af te geven. Kosten per misintentie: € 10,50.

 

Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Pastoor J. Demmers, tel. 013-5081215, e-mail: j.demmers@hotmail.com

Diaken S. Lange, tel. 06-25338903, e-mail: diakenstefanlange@gmail.com

Diaken G. Fennema, tel. 06-30948209, e-mail: gfennema@kpnmail.nl

Diaken J. Smies, tel. 013-5144174, e-mail: diakenjsmies@home.nl

Pastoraal-werkster: P. Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259, e-mail: p.vermeulendekker@gmail.com