Actueel

Een geslaagd Antoniusfeest in Chaam!

Met een goed gevoel denkt de parochiekern H. Antonius Abt terug aan het weekend van 17 januari, de feestdag van onze patroonheilige. Zaterdag hebben we 150 speciale broodjes rondgebracht bij onze vrijwilligers. Op het broodje én op het zakje stond een afbeelding van Antonius Abt, met dank aan onze bakker, Yvonne en Léon! Het broodje was een dank je wel aan al die mensen die ons helpen in en rond de kerk. Dank aan u allen die zoveel goed werk doet! We hebben erg veel positieve reacties gehad op dit speciale broodje en daar zijn we blij mee! Uw hartelijkheid deed ons even vergeten dat er zo veel niet kan. De volgende dag, zondag 17 januari dus, hebben we met 30 mensen een sfeervolle eucharistieviering gehouden. Er hadden zich meer mensen opgegeven, dus we moesten helaas ook mensen teleurstellen. De kerk was extra versierd, 4 dames van het parochieel zangkoor zongen o.l.v. Danny Pals en pastoor Demmers had een speciale overweging met als thema: net als Antonius Abt zijn we allemaal door God geroepen om het goede te doen. 

Ook het meel werd gezegend, dit is al een eeuwenoud gebruik. Al heel lang wordt het gezegende meel door het veevoer gemengd zodat het vee beschermd zal zijn tegen allerlei ziektes. Er is nog gezegend meel over, als u dat graag wil hebben, kunt u contact opnemen met Kees vdn Broek.
Het is voor ons allen een moeilijke tijd. Als de omstandigheden het weer toe laten, willen we opnieuw van alles gaan organiseren. Wij missen de ontmoetingen met u! Wij hopen dat u ons wilt blijven steunen, zowel financieel maar ook met uw vrijwilligerswerk. Het is de komende tijd belangrijk om te laten zien hoe veerkrachtig we zijn. In februari wordt de speciale nieuwsbrief met de actie Kerkbalans bij u in de bus gedaan. Uw geld komt terecht op de rekening van Chaam. Met uw steun hopen we nog veel te kunnen organiseren in ons markante kerkgebouw in Chaam.

 

 

 

Communie thuis

Iedere eerste vrijdag van de maand wordt door leden van het pastoresteam de heilige Communie gebracht aan parochianen die door ziekte of hoge ouderdom niet meer naar de kerk kunnen komen. 

Zo blijven ook deze parochianen delen in de gemeenschap van de Kerk en de parochie. Ieder die op de eerste vrijdag de heilige Communie thuis wenst te ontvangen kan contact opnemen met één van de leden van het pastoresteam. Het spreekt voor zich dat in bijzondere omstandigheden ook buiten deze eerste vrijdag de heilige Communie thuisgebracht kan worden.

Ook is het mogelijk dat een familielid vanuit de eucharistieviering de heilige Communie meeneemt naar huis om thuis te delen. Daarvoor is in elke parochie een pyxis beschikbaar. Dat is een klein doosje waarin de Communie wordt meegegeven. Zo’n pyxis kunt u tijdelijk lenen bij de parochie. Als u zelf ter communie gaat kunt u de pyxis meenemen en een extra hostie vragen. Of, beter is, u plaatst de pyxis voorafgaand aan de viering op het altaar en neemt deze na de viering weer mee. De pastor zal dan een hostie in de pyxis leggen tijdens de consecratie.

Meer informatie over het gebruik van de pyxis kunt u vragen bij de kosters of bij diaken Fennema.