Actueel

 

CHAAMSE TORENSPITS IN DE STEIGERS

Vanuit welke kant je Chaam ook binnenkomt, van veraf is onze karakteristieke toren goed te zien. Als u regelmatig naar de toren kijkt, hebt u waarschijnlijk al gezien dat er na de storm van zondag 10 maart een gat in de ui zit, aan de zuidkant van de toren. Dit moet hersteld worden en ook al leek er weinig te gebeuren, de afgelopen maanden is het parochiebestuur druk bezig geweest om met andere partijen een plan te maken hoe de schade het best hersteld kan worden. Want het is een zeer uitdagende klus, ook al omdat er op een grote hoogte gewerkt gaat worden en ook omdat de constructie van de ui erg ingewikkeld is. 

Gelukkig kunnen we u melden dat de herstelwerkzaamheden vanaf nu gaan beginnen. Het werk is in de bekwame handen van Jan Bluekens uit Chaam. De heer van der Linden, bouwadviseur van het bisdom, ondersteunt met zijn expertise en ervaring de werkzaamheden. Er zijn nog vele andere partijen bij betrokken maar daar hoort u wellicht later nog van.
Het is de bedoeling dat er een steiger wordt gebouwd op de goot, dus boven het gedeelte met de klok en de zendmasten. De steiger zal hoog worden, nl. tot aan het kruis. Op een gegeven moment zal het kruis er met een kraan afgetild gaan worden. Al met al zal het werk zeker drie maanden in beslag gaan nemen, mede ook afhankelijk van het weer. De kerk zal voor vieringen open blijven tijdens de duur van de werkzaamheden. U bent van harte uitgenodigd om onze vieringen te bezoeken. Komende zondag bijv. 13 oktober ontvangen we het parochiekoor uit Alphen en zullen we samen na de viering koffie drinken.
U zult wel enig ongemak ondervinden tijdens de bouwwerkzaamheden. De zijdeur, aan de kant van het Chaamsche Wapen, gaat dicht omdat daar de goederen/personenlift naar boven komt. Het is de bedoeling dat de deur van de Mariakapel te bereiken blijft en dus open blijft. We zullen zorgen dat bij de hoofdingang de entree rolstoelvriendelijk zal worden.
Als u vragen hebt, kunt u ze stellen aan de leden van het parochiebestuur (zie onze website www.parochie-chaam.nl)  of u kunt een mail sturen aan parochie-chaam@hotmail.com. We hopen dat u veel foto’s zult maken en die ook met ons wilt delen zodat we die kunnen gebruiken voor de toekomstige berichten. We willen u elke 3 weken met een artikel in Ons Weekblad op de hoogte houden over de voortgang van dit project.
Deze maand is het 75 jaar geleden dat Chaam is bevrijd en dat onze toren voor de bevrijding werd opgeblazen. U vindt de foto’s daarvan op onze website onder foto’s en dan uit het archief. Nu 75 jaar later willen we de torenspits na de geleden stormschade weer helemaal herstellen. Als we zien hoeveel werk het nu is geweest om deze reparatie voor elkaar te krijgen, denken we met diep respect aan alle bouwers en enthousiaste parochianen van toen!
Wordt vervolgd…

 

 

 

 

AFSCHEID KAPELAAN CERIANI VAN DE REGIO ALPHEN – GILZE

Graag nodigen we u uit om op zondag 15 september om 11 uur in Chaam afscheid te nemen van kapelaan Ceriani.

Hij zal voor de laatste keer voorgaan als parochievicaris in de regio Alphen – Gilze. 

Na de eucharistieviering bent u van harte uitgenodigd om de zeer eerwaarde heer Federico Ceriani de hand te schudden. Het regiobestuur biedt u na afloop van de viering een kopje koffie aan.

Na 11 maanden in onze 6 parochies werkzaam te zijn geweest, vertrekt kapelaan Ceriani naar de Elisatbethparochie te Raamsdonksveer waar hij tot pastoor is benoemd. De plechtige eucharistieviering bij gelegenheid van zijn installatie als pastoor vindt plaats op zaterdag 21 september om 19 uur in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk te Raamsdonksveer. Bisschop Liesen gaat voor in deze viering. Ook daarvoor zijn onze parochianen van harte uitgenodigd.

 

 

UITNODIGING PRESENTATIE NIEUWE DIAKEN

Zoals u misschien heeft gelezen of gehoord gaat het pastoraal team van het samenwerkingsverband Alphen-Gilze binnenkort veranderen van samenstelling. Kapelaan Ceriani gaat ons verlaten, bisschop Liesen heeft kapelaan Ceriani gevraagd om per 15 september 2019 pastoor te worden in de Sint Elisabethparochie. Kapelaan Ceriani is op dat verzoek ingegaan. Het afscheid van de kapelaan zal plaatsvinden tijdens en na de eucharistieviering op zondag 15 september in de H. Antonius Abtkerk in Chaam om 11.00 uur.

Gelukkig is de vacature die door het vertrek van de kapelaan ontstond, al ingevuld. Want de bisschop heeft een beroep gedaan op diaken Stefan Lange om een benoeming in onze parochies te aanvaarden. Stefan Lange is twee jaar geleden tot diaken gewijd, nadat hij de priester- en diakenopleiding Bovendonk had voltooid. Hij werd twee jaar geleden benoemd tot diaken van de H. Catharinaparochie in Oosterhout. Stefan Lange woont ook met zijn gezin in Oosterhout en hij zal daar blijven wonen. Hij gaat als diaken in het team participeren aan de algemene pastorale taken in onze parochies. Zijn benoeming gaat in per 1 september 2019. De presentatieviering van diaken Stefan Lange vindt plaats op zaterdag 7 september om 19.00 uur in de H. Willibrorduskerk van Alphen. Wij willen u voor deze viering van harte uitnodigen. Aansluitend is er gelegenheid om met onze nieuwe diaken kennis te maken onder het genot van koffie/thee in de kerk.
Pastoraal team en de bestuurscommissie samenwerkingsverband Alphen-Gilze

 

 

 

 

Kanselbericht samenwerkingsverband Alphen-Gilze weekend 7 juli 2019 

Beste mensen

Namens het pastoraal team en de parochiebesturen van de zes parochies van ons samenwerkingsverband wil ik u de volgende mededeling doen. Het gaat over de samenstelling van het pastoraal team.

Bisschop Liesen heeft op kapelaan Federico Ceriani een beroep gedaan om een benoeming in een andere parochie in ons bisdom te aanvaarden. Kapelaan Ceriani is sinds een klein jaar bij ons werkzaam. Hij werd op 15 oktober in ons samenwerkingsverband benoemd. In onze parochies heeft kapelaan Ceriani kennis kunnen maken met de pastorale situatie in het Bisdom Breda. Hij en wij hadden gedacht dat hij nog langere tijd bij ons werkzaam zou zijn, maar omwille van de beschikbaarheid van priesters in ons bisdom heeft de bisschop van Breda al eerder een beroep op hem gedaan. Bisschop Liesen heeft kapelaan Ceriani gevraagd om per 15 september 2019 pastoor te worden in de Sint Elisabethparochie. Kapelaan Ceriani is op dat verzoek ingegaan.

Dat betekent dat wij afscheid moeten nemen van kapelaan Ceriani. Het afscheid zal plaatsvinden tijdens en na de eucharistieviering op zondag 15 september in de H. Antonius Abtkerk in Chaam, om 11.00 uur. Op zaterdag 21 september wordt Federico Ceriani geïnstalleerd als pastoor van de Sint Elisabethparochie, tijdens de eucharistieviering in de OLV Hemelvaartkerk te Raamsdonksveer om 19.00 uur.

Bisschop Liesen heeft met ons gesproken over de vacature die is ontstaan met het vertrek van kapelaan Ceriani. De bisschop heeft een beroep gedaan op diaken Stefan Lange om een benoeming in onze parochies te aanvaarden. Stefan Lange is twee jaar geleden tot diaken gewijd, nadat hij de priester- en diakenopleiding Bovendonk had voltooid. Hij werd twee jaar geleden benoemd tot diaken van de H. Catharinaparochie in Oosterhout.

Diaken Lange heeft kennisgemaakt met de leden van het pastoraal team en van onze parochiebesturen. Die kennismaking is positief verlopen. Daarop heeft bisschop Liesen besloten om Stefan Lange te benoemen tot diaken in onze parochies. Die benoeming gaat in per 1 september 2019. Stefan Lange woont met zijn gezin in Oosterhout, en hij zal daar blijven wonen. Hij gaat als diaken in het team participeren aan de algemene pastorale taken in onze parochies. De presentatieviering van hem vindt plaats op zaterdag 7 september om 19.00 uur in de H. Willibrorduskerk van Alphen.

Aansluitend is er gelegenheid om met onze nieuwe diaken kennis te maken.

 

 

Samenvoeging van zes parochies

Parochies H. Willibrordus (Alphen), Onze Lieve Vrouw van Bijstand (Baarle-Nassau), H. Antonius Abt (Chaam), St. Petrus’ Banden (Gilze),  H. Antonius Abt (Riel) en H. Bernardus (Ulicoten)

De nieuwe parochie gaat heten naar Johannes de Doper, naamdag 24 juni. De 6 bestaande kerken zullen hun naam behouden en blijven ook hun patroonheiligen gedenken.

 

Hoe we tot deze naam zijn gekomen

Eind november 2018 hebben we onder de parochianen van de 6 parochies een oproep verspreid om met voorstellen te komen voor een naam voor onze nieuwe parochie.   

Uit de vele inzendingen (38!) heeft het bestuur een viertal namen geselecteerd en aan de bisschop voorgelegd. Deze vier namen zijn bekend gemaakt aan de parochianen en zij mochten tijdens de vastenperiode stemmen. Op eerste Paasdag sloot de stembus. Van de ongeveer 280 uitgebrachte stemmen is bijna de helft naar Johannes de Doper gegaan. Je kunt dus wel zeggen dat er een duidelijke voorkeur was voor deze patroonheilige. Pas nadat de uitslag duidelijk was, is teruggezocht wie de naam had ingediend en dat bleek Jan Rops uit Chaam te zijn. (zie ook onder rubriek foto's: actuele foto's) 

 

 

De bestuurlijke organisatie

Het nieuwe parochiebestuur bestaat uit 7 personen:

Pastoor Demmers, voorzitter

Ine Ultee (Chaam) vice-voorzitter

Nicole Broekman (Alphen) secretaris

Jan Verhoeven (Baarle-Nassau) penningmeester

Peter Dirven (Ulicoten) gebouwencommissie

Ernest Olde Scheper (Gilze)

Jos Vanhooren (Riel)

 

Bovenstaande bestuursleden komen allemaal uit de huidige parochiebesturen. 

Het pastorale team bestaat op dit moment uit 2 full-timers: pastoor Demmers en kapelaan Ceriani, zij worden ondersteund door pastoraal werkster mevrouw Vermeulen en de diakens Smies en Fennema.

In elk van de zes voormalige parochies zal een parochiekerncommissie komen bestaande uit 3 tot 5 mensen. De parochiekerncommissie draagt namens het parochiebestuur zorg voor de praktische organisatie en uitvoerende beheerstaken in de parochiekernen. Ze organiseert, beheert en onderhoudt de gebouwen en middelen die het parochiebestuur ter beschikking stelt om in de parochiekern pastorale en parochiële activiteiten te doen plaatsvinden. De parochiekerncommissie verricht haar taken in nauw overleg met zowel het parochiebestuur als het pastoraal team.  De fusie is dus vooral bestuurlijk en financieel, op korte termijn zal er niet zo heel veel veranderen voor de parochianen.

 

De samenvoeging
De dorpen hadden al lang hetzelfde pastorale team, eerst Baarle-Nassau, Ulicoten en Chaam samen, daarna kwamen Alphen en Riel erbij en ten slotte Gilze. Dus het pastorale team verbond ons, de besturen waren zelfstandig en werkten af en toe samen.  Vanaf 2012 was er een projectgroep genaamd “met zijn zessen”, de start van onze eerste voorzichtige officiële samenwerking, er kwam een regiocommissie en een penningmeestersoverleg. In januari 2017 heeft bisschop Liessen de zes parochies gevraagd om een fusie voor te bereiden per 1 januari 2020. Er zijn daarna verschillende werkgroepen opgericht, bijv. een samenvoegingscommissie en een gebouwencommissie. 

Op 1 januari a.s. worden we één grote parochie, bestuurlijk en financieel. We gaan met alle zes kerkgebouwen verder en in de komende jaren zullen we kijken hoe we onze parochie vitaal en gezond kunnen houden. Wij hebben er alle vertrouwen in.

 

 

ANTONIUSABTBROOD

Op de zondag, die het dichtst valt bij 17 januari, viert de parochie H. Antonius Abt te Chaam het feest van haar patroonheilige tijdens een plechtige eucharistieviering met aansluitend een lunch voor de vrijwilligers. In vroegere jaren, velen onder ons weten zich dat nog goed te herinneren, kwamen de mensen uit de hele regio, ijs en weder dienende, naar het Antoniusfeest. Een volle parochiekerk!

Vooral in de agrarische sector was het een populair feest, omdat het meel werd gewijd om het aan het vee te voeren.

Ook al is het een oude traditie, in deze moderne tijd, de betekenis van Antonius is niet verloren gegaan en de parochie in Chaam viert dit nog steeds. De meelzakjes worden gevuld, gewijd, meegenomen en werkelijk gebruikt voor de dieren thuis.

Sinds een paar jaar is er ook het AntoniusAbtbrood. Brood dat gebroken kan worden en dat gegeten kan worden bij een broodmaaltijd of bij de soep. Het is gebakken van speciaal molenaarsmeel.

BROOD is een van de meest basale behoeftes voor de mens. Ook maakt het brood deel uit van de bijzondere overleveringen over Antonius Abt en zou het gezegende brood bescherming bieden aan mens en dier en doet het dagelijks brood denken aan respect voor de schepping. Op woensdag 16 januari heeft kapelaan Ceriani het meel gezegend dat gebruikt wordt om dit bijzondere brood te bakken. Het brood is verkrijgbaar bij bakkerij van Gils. 

Onze Vader

 

We bidden regelmatig het Onze Vader. Dit gebed heeft Jezus zijn leerlingen geleerd, toen ze vroegen: ‘Heer, leer ons bidden’.

En nog steeds bidden wij –leerlingen die Jezus volgen- dit gebed.

Vanaf 27 november 2016 bidden we een nieuw Onze Vader in de liturgie.

Er verandert niet zo veel aan de tekst, toch zal het voor ieder van ons even wennen zijn.

U kunt er thuis al vast mee oefenen, want achter in de kerk liggen kaartjes met het nieuwe Onze Vader.

U kunt zo’n gebedskaartje in de vorm van een boekenlegger meenemen.

 

 

Communie thuis

Iedere eerste vrijdag van de maand wordt door leden van het pastoresteam de heilige Communie gebracht aan parochianen die door ziekte of hoge ouderdom niet meer naar de kerk kunnen komen. 

Zo blijven ook deze parochianen delen in de gemeenschap van de Kerk en de parochie. Ieder die op de eerste vrijdag de heilige Communie thuis wenst te ontvangen kan contact opnemen met één van de leden van het pastoresteam. Het spreekt voor zich dat in bijzondere omstandigheden ook buiten deze eerste vrijdag de heilige Communie thuisgebracht kan worden.

Ook is het mogelijk dat een familielid vanuit de eucharistieviering de heilige Communie meeneemt naar huis om thuis te delen. Daarvoor is in elke parochie een pyxis beschikbaar. Dat is een klein doosje waarin de Communie wordt meegegeven. Zo’n pyxis kunt u tijdelijk lenen bij de parochie. Als u zelf ter communie gaat kunt u de pyxis meenemen en een extra hostie vragen. Of, beter is, u plaatst de pyxis voorafgaand aan de viering op het altaar en neemt deze na de viering weer mee. De pastor zal dan een hostie in de pyxis leggen tijdens de consecratie.

Meer informatie over het gebruik van de pyxis kunt u vragen bij de kosters of bij diaken Fennema.