JOURNAAL

Journaal 2018

 

Januari

Zaterdag 13 januari werd door LEF een nieuwjaarsborrel georganiseerd voor jongeren uit de regio.

Zondag 14 januari vierde we het feest van onze patroonheilige Antonius Abt. Aansluitend werd de vrijwilligers van onze parochie een heerlijke lunch aangeboden bij het Chaamsch Wapen.

Zaterdagavond 20 januari vond in onze kerk de Vormselviering plaats. 14 jongens en meisjes ontvingen van bisschop Liesen het Heilig Vormsel.

Op dezelfde dag werden ’s middags om 2 uur de klokken geluid. Op initiatief van Kerkbalans 2018 werd in het hele land deze jaarlijkse actie letterlijk ingeluid.

 

Februari

Op zondag 11 februari was er een carnavalsmis met medewerking van het Cambokoor en Stichting Chaams Carnaval.

 

Maart

Vanaf maart beginnen de vieringen in de Geerhof om 10.00 uur.

Zondag 11 maart stelden de aanstaande communicanten zich voor.

Zondag 25 maart werd Palmpasen gevierd.

 

April

Op vrijdag 13 april geeft koorkring Gilze in de parochiekerk van Rijen een concert met als thema ‘Pasen en Pinksteren’. Ook ons eigen parochieel zangkoor doet hieraan mee.

Zondag 15 april vond vanwege het 125-jarig bestaan van harmonie St. Cecilia een jubileumviering plaats.

 

Mei

In mei werd iedere dinsdag gebeden bij de Mariakapel aan de Kapelweg.

Op vrijdag 11 mei werd tijdens de viering op de Geerhof een Mariabeeld gezegend door kapelaan van Velthoven. Het beeld kreeg daarna een mooie plaats in het grotje van de tuin naast de gesloten afdeling.

Zondag 13 mei werd organist en dirigent Danny Pals extra in het zonnetje gezet vanwege zijn 25 jarig jubileum.

Zondag 20 mei vierden we het Pinksterfeest. Kapelaan van Velthoven had voor deze viering alle bruidsparen en ouders van dopelingen waar hij sinds zijn aanstelling bij betrokken was uitgenodigd.

Op zondag 27 mei deden 22 jongens en meisjes hun Eerste Communie.

 

Juni

De dankviering van de communicanten vond plaats op zondag 17 juni.

 

Juli

In de maanden juli en augustus werden de deuren van de regiokerken wijd open gezet vanwege ‘Rondje Open Kerk’.

Zondag 1 juli vond de slotmis plaats van het Cambokoor voor de vakantie aanving.

Op woensdagmiddag 4 juli werd op initiatief van jonge moeders vanuit bisdom Breda in onze kerk gebeden voor de tiener-, jongeren- en gezinsmissies in ons bisdom.

Op 10, 11 en 12 juli werd in de Sacramentskerk te Breda weer het jaarlijkse ziekentriduüm georganiseerd.

 

Augustus

Zaterdag 11 augustus vond een Eucharistieviering plaats bij Mariakapel ‘Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw’. Het Parochieel Zangkoor zorgde voor de muzikale omlijsting en werd daarbij versterkt met leden van het Cambokoor.

Vanwege de Bernardusoctaaf zong op zondag 26 augustus het Parochieel Zangkoor samen met parochiekoor Ulicoten in de Bernarduskerk te Ulicoten.

 

September

Op zondag 9 september was het ziekenzondag. De viering werd georganiseerd door de Zonnebloem afdeling Chaam. Zij vierde tevens haar 55-jarig bestaan.

23 september: Vanwege het 75 jarig bestaan van Mariakapel ‘Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw’  was er in de kerk een tentoonstelling opgericht. Onder grote belangstelling werd deze op zondag 23 september officieel geopend door de pastoor en de burgemeester. Chamenaar Wim van Ginneken vertelde over de geschiedenis en over zijn eigen herinneringen aan de kapel. Tevens werd de winnaar van de fotowedstrijd bekend gemaakt en natuurlijk mocht het zingen van het lied van Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw niet ontbreken.

 

Oktober

Deze maand stond deels in het teken van afscheid nemen en kennismaken.

Zondag 14 oktober werd tijdens de Eucharistieviering afscheid genomen van kapelaan Jochem van Velthoven. Hij werd per 15 oktober benoemd tot kapelaan in de regio Zeeuws Vlaanderen met name de Elisabethparochie in Terneuzen. Hij zegde toe actief te blijven voor het tiener- en jongerenpastoraat in bisdom Breda.

De bisschop van Breda stelde priester Federico Ceriani aan om het pastoraal team van onze parochies te versterken.  Hij zal zijn intrek nemen in de pastorie van Chaam.

Zondag 20 oktober: kapelaan Ceriani werd gepresenteerd tijdens de Eucharistieviering in de Willibrorduskerk te Alphen.

Zondag 28 oktober werden tijdens de Allerzielenviering de overledenen uit onze parochie herdacht.

 

November

Op zondag 4 november  sloot het Cambokoor haar 50-jarig jubileumjaar af met een mooie Eucharistieviering.

In de parochiekerk van Baarle-Nassau vond op zaterdag 10 november de presentatie plaats van de aanstaande vormelingen.

Zondag 11 november was de Sint Maartenviering, feest van lichtjes en delen. Na deze viering kon men informeel kennismaken met kapelaan Ceriani.

 

December

Vrijdag 14 december kwamen honderden mensen een kaarsje aansteken voor een dierbare en velen schreven ook nog een wens op of een intentie. Voor alle ingeleverde verlangens hebben we tijdens de kerstvieringen gebeden. Tijdens de Christmasfever zongen het Parochieel Zangkoor, afgewisseld met Euterpe mooie verstilde kerstliederen.

In een sfeervolle kerk vonden met beide kerstdagen goed bezochte, diverse vieringen rondom de kerststal plaats. Muziek, kerstliederen, verhalen, gebed, glühwein, koffie, natuurlijk beschuit met muisjes en héél veel kaarsjes.

 

‘Lust un bakske?’

In 2018 werd net als in voorgaande jaren regelmatig koffie en thee geschonken na de dienst. Een goede gewoonte die door de aanwezigen altijd zeer op prijs gesteld wordt.

Bedankt koffieschenkers!

 

Tenslotte nog enkele getallen

Gedoopt                      8

Eerste H. Communie   22

H. Vormsel (regio)      14

Huwelijk                     2

Overleden                   12 (8 begraven; 4 gecremeerd)