Vieringen in tijden van corona

Familieviering 4 oktober 2020

Op 4 oktober, Werelddierendag en de feestdag van Sint Franciscus, organiseren we de eerst Familieviering van parochie Sint Jan de Doper.

Wat kan Sint Franciscus voor ons betekenen? Daarover gaan we met elkaar in gesprek.

Kinderen mogen hun knuffels meenemen om te laten zegenen.

Voor meer informatie, klik hier.

 

 

Start vieringen in de kerken van Sint Jan de Doper

Sinds half maart zijn alle kerken gesloten in verband met het coronavirus; ook de kerken van Parochie Sint Jan de Doper. Dit hield verband met de intelligente lockdown van ons land. Nu het virus (voorlopig?) onder controle lijkt, gaat de maatschappij langzaamaan weer meer open; ook de kerken van Sint Jan de Doper. Graag informeren wij u daar de komende weken over.

Met het open gaan van de maatschappij wordt gesproken over “ het nieuwe normaal”. Misschien is de term “het tijdelijke abnormaal” beter op zijn  plaats. Voor welke term je ook kiest: deze is de komende periode ook van toepassing op de openbare vieringen in onze kerken. Daarom nemen we een aantal maatregelen. Deze maatregelen zijn niet leuk, maar ze zorgen er wel voor dat we allemaal weer veilig kunnen vieren.

Richtlijnen voor de vieringen

De regels vanuit de overheid/RIVM en de daarop gebaseerde protocollen van het bisdom vormen de basis van de richtlijnen om de Eucharistie veilig te kunnen vieren. Wat zijn die richtlijnen dan:

  • U moet een plaats reserveren als u deel wilt nemen aan een viering. Komende weken informeren wij u hoe u dit kunt doen.
  • U moet zich melden bij binnenkomst. U kunt uw handen dan direct ontsmetten met middel dat wij ter beschikking stellen
  • U loopt via veilige looproutes naar een plaats die gereserveerd is om te gaan zitten
  • De collecte wordt niet opgehaald. Wij zorgen voor bussen of mandjes bij de in-/uitgang of u kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van uw Parochiekern.
  • Er zal geen koorzang zijn. We verzoeken u ook niet mee te zingen met liederen die een voorzanger eventueel zingt.
  • Voordat u de communie ontvangt, moet u uw handen weer ontsmetten. U ontvangt de communie op speciaal daarvoor aangegeven plaatsen. De pastoor of diaken die u de communie uitreikt doet dat met behulp van een speciaal daarvoor gemaakt “pincet” van achter een scherm.
  • We drinken geen koffie en thee na de viering.
  • De toiletten zijn gesloten. Alleen in echte noodgevallen kunnen we hiervoor een uitzondering maken.

 Vieringen starten in juli

We starten de vieringen vanaf het eerste weekend in juli. Dat doen we voorzichtig: 2 vieringen per weekend. Iedere 3 weken zal zo in alle kernen de eucharistie gevierd kunnen worden. Dat doen we in juli en augustus. Daarna willen we weer wekelijks in alle kernen gaan vieren, als dat mogelijk is.

We starten zo voorzichtig omdat we veiligheid voor alles stellen. Een belangrijk deel van onze parochianen behoort immers tot de risicogroep. Bovendien is ons pastoraal team beperkt van omvang. Het is daarmee, zeker in deze tijden extra kwetsbaar.

We snappen dat al deze maatregelen formeel, misschien zelfs bureaucratisch overkomen. Toch hopen we dat u begrip heeft voor het feit dat we veiligheid in deze tijden voor laten gaan. Weet dat u in ieder geval van harte welkom bent!

Mogelijk hebt u vragen heeft over de wijze waarop we binnenkort weer gaan vieren in onze parochie. Komende weken zullen we een groot deel van die vragen beantwoorden in vervolgartikelen. Ook vindt u op onze website(s) meer informatie over het starten van de vieringen.

Wilt u daar liever niet op wachten? Stuurt u dan een mail naar 

parochie-chaam@hotmail.com

 

Pastoraal team en bestuur Sint Jan de Doper