Eerste communie

Eerste Heilige Communie in Chaam in 2016

Het Eerste Communieproject ´Blijf dit doen´ is een frisse, uitdagende en eigentijdse werkwijze waarin de grote thema´s van onze traditie aan bod komen. Enkele voorbeelden zijn: vertrouwen op God, die er altijd voor ons is, geloven in genezing en vergeving en het wonder van luisteren en delen. Binnen dit project staat in 2016 het thema Samen delen centraal. Kinderen die deelnemen aan de Eerste Heilige Communie op zondag 22 mei 2016 volgen het voorbereidingstraject wat bestaat uit een aantal vieringen in de kerk maar ook verhalen, opdrachten en liedjes voor op school en thuis. Er worden excursies naar de kerk en de bakker georganiseerd voor de aanstaande communicanten. 

Voor geïnteresseerde ouders ligt er een informatieboekje klaar met het gehele programma van december t/m juni. U kunt dit opvragen bij de Communiewerkgroep: Anneke Boeren (013-5196002) of Ank van den Hoek (0161-769002). Wij sturen u de informatie graag toe.

  

Het programma van het communieproject ziet er als volgt uit:

 

2015

9 okt               De kinderen gaan de kerk bekijken o.l.v. van mevr. Vermeulen.

vrijdag

 

14 nov            Sint Maartenviering, om 19.00 uur.

zaterdag

 

16 dec            Oefenen kerstviering in de kerk om 12.15 uur.

woensdag       Kinderen gaan onder begeleiding naar de kerk.

                     Om 13.15 uur mogen de kinderen opgehaald worden in de kerk.

 

27 dec            Kerstviering om 11.00 uur. Het kerstverhaal wordt

zondag           uitgebeeld door kinderen van groep 4.

 

2016

10 jan            Eucharistieviering om 11.00 uur met aansluitend

zondag           koffie drinken.          

                     Uitleg van eucharistie en start van het communieproject

                     ´Blijf dit doen´. De werkboeken worden aan de communicanten  

                     uitgereikt.

 

6 feb             Carnavalsviering om 19.00 uur

zaterdag

                         

24 feb           Oefenen voor de presentatieviering in de

woensdag      kerk  van 12.45 tot 13.45 uur. De kinderen van de Driesprong eten 

                     gezamenlijk op school en gaan vervolgens onder begeleiding naar  

                     de kerk. Voor kinderen van buiten de Driesprong rekenen wij op de

                     hulp van hun ouders.

                     Om 13.45 uur mogen de kinderen bij de kerk worden opgehaald.

 

28 feb           Presentatieviering om 11:00 uur met aansluitend

zondag          koffie drinken.

                    Tijdens deze viering stellen de communicanten zich voor.

 

16 mrt          De kinderen brengen om 12.45 uur een bezoek aan

woensdag     bakkerij van Gils. De kinderen van de Driesprong eten gezamenlijk

                    op school en gaan vervolgens onder begeleiding naar de bakker.

                    Voor kinderen van buiten de Driesprong rekenen wij op de hulp van

                    hun ouders.

                    Om 13.45 uur mogen de kinderen bij de bakker worden opgehaald.

 

20 mrt          Palmpasenviering om 11:00 uur met aansluitend 

zondag         koffie drinken.

 

21 mrt          Bezoek aan de kerk vanaf 13.30 uur.

maandag      Mevr. Vermeulen geeft informatie over de Goede Week.

 

17 mei          Doorgeven misintenties. 

                                                                                        

18 mei          Oefenen voor de Eerste Communieviering in de kerk woensdag om

                    12.45 uur. Dit gaat op dezelfde manier als bij de 

                    presentatieviering. Om 14.00 uur mogen de kinderen

                    bij de kerk worden opgehaald.

 

20 mei          Tweede keer oefenen voor de Eerste Communieviering

vrijdag          viering in de kerk om 12.45 uur. Dit gaat op dezelfde

                    manier als bij de presentatieviering.

                    Om 14.00 uur mogen de kinderen worden opgehaald.

 

22 mei          Eerste Communieviering om 11:00 uur.

zondag          De communicanten worden om 10:45 uur verwacht.

                    We verzamelen achter in de kerk.

 

26 juni          Dankviering om 11:00 uur met aansluitend koffie drinken 

zondag          Tijdens deze afsluiting wordt er aandacht besteed aan GEVEN.

                    Het is een goede traditie dat de kinderen iets van hun cadeaugeld

                    schenken aan een goed doel.

 

Communicanten 2014

Op tweede kerstdag hebben de kinderen van groep 4 het kerstverhaal zelf gespeeld tijdens een mooie kerstviering in de kerk. In januari is het Communieproject werkelijk van start gegaan. Op basisschool De Driesprong wordt klassikaal aan het project gewerkt. Verder bezochten de kinderen gezamenlijk de kerk.