ALLERZIELEN

Op deze pagina vindt u de namen van de overledenen,

welke op het bidprentje van Allerzielen 2018/2019 staan vermeld.

 

 

                                               2018

 

  5 november           Cees Verheijen                                    85 jaar

22 november           Thea Krijnen - Nagtzaam                     77 jaar

21 december           Nelly van Loon – Bastiaansen               99 jaar

  

                                               2019

20 januari               Toon van Eil                                        80 jaar

 5 februari               Riet Ansems – Peeters                         92 jaar

10 februari              Annie Gooijers – Diepstraten                90 jaar

21 februari              Wim Vermeer                                      83 jaar

 2 maart                  Piet van den Broek                              94 jaar

11 maart                 Anna de Roover – Klaassen                   91 jaar

12 maart                 Riet v/d Broeck – Hendrickx                 91 jaar

13 maart                 Jo Oomen – Musters                             88 jaar

 1 april                    Alice Smeekens – Moors                       91 jaar

 6 mei                     Johanna v/d Broek – Verschueren         96 jaar

13 mei                    Leny Schoenmakers – v/d Broek            83 jaar

11 juni                    Joke van Gils – Coremans                     78 jaar

19 juli                     Riet v/d Broek – van Meir                     89 jaar

24 juli                     Trees v/d Velden – v/d Ouweland         89 jaar          

19 oktober              Toos Verhees – Brooijmans                    88 jaar