Parochiekern H. Antonius Abt te Chaam

Welkom op de website van parochiekern H. Antonius Abt Chaam

onderdeel van parochie Sint Jan de Doper

 

 De kerken in onze regio zijn open met 3 vieringen per weekend:

 ·         Zaterdag 19:00 uur

 ·         Zondag     09.30 uur

           Zondag     11.00 uur:   Eucharistieviering in parochiekerk Alphen

 

De rubriek 'Agenda' geeft aan wanneer en waar een viering plaatsvind.

 

Wij vragen u om mee te bidden voor de bevolking
van Oekraïne en voor herstel van de vrede in het
gebied.

We willen ons hierbij aansluiten bij de oproep van
paus Franciscus om geweld te bestrijden met de
“wapens” van God: gebed en vasten. 

“Samen met paus Franciscus bidden we tot Onze
Lieve Vrouw, de Koningin van de Vrede, dat de
Heer degenen die politieke verantwoordelijkheid
dragen moge verlichten om hun geweten serieus
te onderzoeken voor God, die de God is van vrede
en niet van oorlog; die de Vader is van allen, niet
slechts van sommigen, die wil dat wij broeders zijn
en geen vijanden.”