Parochiekerncommissie 2020

leden van de parochiekerncommissie heilige Antonius Abt in Chaam, van links naar rechts: Elly De Swart: secretaris, Ine Ultee namens bestuur Sint Jan de Doper, Jan Schoenmakers: begraafplaats en gebouw, Kees van den Broek: hoofdkoster en gebouw, Onder: Marianne Schoenmakers: Kasbeheerder en Monique van der Rakt: planning en Gezin en Geloof


Samenstelling PKC  H. Antonius Abt Chaam


Ine Ultee, namens bestuur Sint Jan de Doper               0161-492405     
ine_ultee@hotmail.com


Elly De Swart, secretaris 0161-491842
deswartelly@hotmail.com


Marianne Schoenmakers, kasbeheerder 0161-496610
ma.schoenmakers@planet.nl


Jan Schoenmakers, begraafplaats en gebouw 06-29375281 vof.schoenmakers@chaamdijk.nl


Monique van der Rakt, planning en gezin en geloof 0161-491891 vanderakt@vanderwesterlaken.nl
Secretariaat PKC

Elly De Swart
deswartelly@hotmail.comparochiekerncommissie (pkc)

Taak: De commissie houdt zich bezig met zowel materiële aangelegenheden (financiën, gebouwen) als met het gehele parochiegebeuren (parochie-opbouw, liturgie en katechese).
Als PKC staan we allereerst voor de parochie in Chaam. Steeds meer zaken worden gezamenlijk met omliggende parochies besproken en georganiseerd. Hiervoor bestaat de regio Alphen-Gilze, bestaande uit zes parochies n.l. Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Riel,Ulicoten en Gilze.

Overleg: Regelmatig vindt overleg tussen deze parochies plaats in het pastoresberaad, de Commissie Bestuurlijk Overleg en de Financiële Commissie.

Toekomst: Voor de toekomst van onze parochie zijn vele vrijwilligers en voldoende financiële middelen noodzakelijk. Voor alle bijdragen aan onze parochie zowel in medewerking als in financiële vorm, is het parochiebestuur alle betrokkenen zeer erkentelijk.

Vrijwilligerslunch: Om deze dank niet alleen in woorden tot uitdrukking te brengen, organiseren we jaarlijks voor alle vrijwilligers rond de feestdag van de H.Antonius Abt (17 januari) een vrijwilligerslunch.

Bijdrage: Met uw bijdrage en ondersteuning willen wij met elkaar verdergaan om “samen parochie te zijn en te blijven”.