Kerkberichten

Parochiekern H. Antonius Abt Chaam


                                    Onderdeel van parochie Sint Jan de Doper 


Vrijdag 14 juni 10.30 uur:      Viering in de Geerhof


Zondag 23 juni:                      Geen viering in Chaam


Vrijdag 28 juni 10.30 uur:       Viering in de Geerhof


Vrijdag 12 juli 10.30 uur:         Viering in de Geerhof


Zondag 14 juli 09.30 uur:        Viering

                                                  m.m.v. het Parochieel Zangkoor

Intenties:                                   Jgt. Theo van der Westerlaken

                                                  Jgt. ouders de Bie-Roovers

                                                  Jgt. Piet Koijen en Anna Koijen-van Hal

                                                  Jaantje van Dongen-van den Bosch

                                                  

                           

Vieringen Chaam

KERK: elke 2e en 4e zondag om 09.30 uur.             

GEERHOF: elke 2e en 4e vrijdag in de maand om 10.30 uur.

Natuurlijk bent u ook welkom bij een viering in een van onze andere regioparochies.

De rubriek 'agenda' op deze website geeft aan waar en wanneer er vieringen zijn in alle aangesloten parochies van Sint Jan de Doper.

 

Intenties R.K. Kerk en verzorgingshuis de Geerhof

Voor vieringen in de kerk en in de Geerhof kunt u intenties opgeven.

Intenties graag  in een gesloten envelop met het benodigde bedrag in de brievenbus van de kerk. Deze bevindt zich aan de rechterkant in de muur naast de zijdeur. Uiteraard kunt u ze ook afgeven als het secretariaat geopend is.

Intenties: € 12,-- (per persoon of echtpaar)

Voor vragen: 0161 – 491201 of email: parochie-chaam@hotmail.com


Koffie

Na elke viering is er gelegenheid voor koffie of thee achter in de kerk.

Ook in de Geerhof kunt u na de viering gezellig met uw evt. familie genieten van een kopje koffie.


Mariakapel

De kapel is dagelijks geopend voor gebed, een kaarsje aan te steken of even een stilte moment.


Websites

Parochiekern H. Antonius Abt:         www.parochie-chaam.nl

Parochie Sint Jan de Doper:            www.sint-jan-de-doper.nl

 

Parochiesecretariaat

Elke eerste dinsdag van de maand van 9.30 tot 11.00 uur, telefoon (0161)  491201.

Het parochiesecretariaat is bereikbaar via het Antoniuspad links naast de kerk.

 

Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Diaken S. Lange, tel. 06-25338903, e-mail: diakenstefanlange@gmail.com

Diaken G. Fennema, tel. 06-30948209, e-mail: gfennema@kpnmail.