Kerkberichten

Parochiekern H. Antonius Abt Chaam                                    Onderdeel van parochie Sint Jan de Doper 

 

 

Zondag 17 december 09.30 uur:     Viering

                                                           m.m.v. het Parochieel Zangkoor

                                       Intenties:      Frank Donkers

                                                           Janus Geerts

                                                           Overl. leden van het parochieel zangkoor

                                                           Uit dankbaarheid t.g.v. het 50-jarig huwelijk van

                                                           Rina en Rini Pijs-Vooght

 

Vrijdag 22 december 10.30 uur:      Viering in de Geerhof

                                      intenties:       Kees Coppens

                                                           Janus en Wies Verheijen-van Haperen

 

 

Rondom Kerst in Chaam

22 december vanaf 17.00: kerststallenroute, op deze avond is de kerk geopend voor iedereen die een kaarsje wil opsteken. Er is ook de mogelijkheid om een kerstwens op te schrijven.

24 december 22.00 uur: kerstavond viering m.m.v. het Parochieel Zangkoor.

25 december: geen viering in Chaam.

26 december 11.00 uur: kerstspel voor en door kinderen uit de regioparochies.

26 december 12.30 uur: Kerstdiner bij Bellevue. Op tweede Kerstdag wordt bij Bellevue een kerstdiner gegeven voor o.a. alleenstaanden en mensen die het niet zo breed hebben.  Het diner begint om 12.30 uur, inloop vanaf 12 uur. U kunt zich hiervoor (laten) opgeven bij Jacqueline Verheijen, tel. 06 – 30667186 of mail jojaverheijen88@hotmail.com . Zij kan u ook meer informatie geven. Aanmelden graag voor 18 december!

 

Kerststal

De kerststal zal achterin de kerk geplaatst worden, zodat deze vanuit de Mariakapel te bekijken en bewonderen is. De kapel is dagelijks, dus ook met Kerstmis, geopend.

 

Vieringen Chaam

Kerk: elke drie weken op zondag om 09.30 uur.     

Geerhof: elke 2e en 4e vrijdag in de maand om 10.30 uur.

Natuurlijk bent u ook welkom bij een viering in een van onze andere regioparochies.

 

Mariakapel

De Mariakapel van onze kerk is dagelijks geopend

 

Websites

Parochiekern H. Antonius Abt:         www.parochie-chaam.nl

Parochie Sint Jan de Doper:            www.sint-jan-de-doper.nl

 

Parochiesecretariaat

Elke eerste dinsdag van de maand van 9.30 tot 11.00 uur, telefoon (0161)  491201.

Geopend op: 5 sep; 3 okt; 7 nov; 5 dec.

 

Het parochiesecretariaat is bereikbaar via het Antoniuspad links naast de kerk.

Misintenties graag in de brievenbus van de kerk. Deze bevindt zich aan de rechterkant in de muur naast de zijdeur. Uiteraard kunt u ze ook afgeven als het secretariaat geopend is. Voor vragen: 0161 – 491201 of email: parochie-chaam@hotmail.com

Misintenties: per intentie: € 12,-- (per persoon of echtpaar)

 

Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Diaken S. Lange, tel. 06-25338903, e-mail: diakenstefanlange@gmail.com

Diaken G. Fennema, tel. 06-30948209, e-mail: gfennema@kpnmail.nl

Pastoraal-werkster: P Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259, e-mail: p.vemeulendekker@gmail.com