Kerkberichten

Parochiekern H. Antonius Abt Chaam

                                    Onderdeel van parochie Sint Jan de Doper


Zondag 5 feb 09.30 uur: Eucharistieviering

                                       m.m.v. het Cambokoor

                                       Misintenties:

                                       Jgt Liza Pijpers-Vlaminckx

                                       Jgt. Jan Adams

                                       Jgt. Peter Verheijen

                                       Jgt. Jan Jacobs

                                       Jgt. Charel Michielsen en Johanna Michielsen-Jacobs

                                       Bernadette Veth-van der Heijden

                                       Cor van Alphen-van Raak

                                       Thea van den Hondel-van Heck

                                       Cel en Bets van Kuijk-Bastiaansen en Connie Behr-van Kuijk

 

Vrijdag 10 feb 10.00 uur: Viering in de Geerhof

 

Overleden

Zaterdag 28 januari is overleden dhr. Piet van Engelen. Hij is 79 jaar geworden en woonde aan de Beckershagen. Zijn uitvaart waarna crematie vinden plaats op vrijdag 3 februari.

                                              

Vieringen Chaam

Kerk: elke drie weken op zondag om 09.30 uur.           

Geerhof: elke 2e en 4e vrijdag in de maand om 10.00 uur.

Natuurlijk bent u ook welkom bij een viering in een van onze andere regioparochies.

Onder de rubriek 'Agenda' van deze website staat vermeld waar de vieringen zijn.

 

Koffie

Na elke viering is er achter in de kerk gelegenheid voor een kopje koffie of thee.

 

Mariakapel

De Mariakapel van onze kerk is dagelijks geopend.

 

Parochiesecretariaat

Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur, telefoon (0161)  491201.

Het parochiesecretariaat is bereikbaar via het Antoniuspad links naast de kerk.

 

Misintenties

Kosten per intentie: € 12,--

U kunt uw intentie(s) dinsdagmorgen afgeven op het parochiesecretariaat of schriftelijk in een enveloppe in de brievenbus van de kerk met vermelding van de intentie(s) en uw telefoonnummer, zodat wij u kunnen bereiken indien nodig. U kunt uw enveloppe met intentie(s) ook afgeven bij dhr. Kees van den Broek, Wouwerdries 11.

 

Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Pastoor J. Demmers, tel. 013-5081215, e-mail: j.demmers@hotmail.com

Diaken S. Lange, tel. 06-25338903, e-mail: diakenstefanlange@gmail.com

Diaken G. Fennema, tel. 06-30948209, e-mail: gfennema@kpnmail.nl

Pastoraal-werkster: P Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259, e-mail: p.vemeulendekker@gmail.com