Kerkberichten

Parochiekern H. Antonius Abt Chaam                                    Onderdeel van parochie Sint Jan de Doper                     

Woensdag 15 maart  10.30 uur: Gezamenlijke ziekenzalving in de Geerhof

 

Zondag      19 maart 09.30 uur: Eucharistieviering (4e Vasten / Laetare)

                                                 m.m.v. het Parochieel Zangkoor

                                                 Jos en Emma Aerts – van den Broek

                                                 Adrianus en Engelina de Bie – Keijzers

                                                 Piet van Engelen

                                                 Kees Verheijen

                                                 Ad van den Buijs

 

Vrijdag      24 maart 10.00 uur: Viering in de Geerhof

                                   

Gedoopt

Lars Lakerveld, Hoefakker 12.

           

Overleden

Op 1 maart is overleden mevr. Jo König – Cornelissen. Zij is 96 jaar geworden en woonde sinds kort te Breda, daarvoor aan de Kapelstraat. Haar uitvaart en crematie vonden plaats op 9 maart.

Op 5 maart is overleden mevr. Riet Stevens – Verheijen. Zij woonde pas 1 week in de Geerhof, daarvoor aan de Zwanendries en is net 85 jaar geworden. Haar uitvaart en crematie vonden plaats op 11 maart.

 

15 maart: Gezamenlijke ziekenzalving

Op woensdag 15 maart 10.30 uur vindt in de Geerhof een gezamenlijke ziekenzalving plaats.

Voor alle parochianen!

U kunt zich hiervoor opgeven bij Elly de Swart, tel nr. 06 – 23 30 73 24

 

Vieringen Chaam

Kerk: elke drie weken op zondag om 09.30 uur.           

Geerhof: elke 2e en 4e vrijdag in de maand om 10.00 uur.

Natuurlijk bent u ook welkom bij een viering in een van onze andere regioparochies.

Op de website van onze parochie vindt onder de rubriek ‘Agenda’ wanneer en waar er een viering is.

 

Koffie

Na elke viering wordt u namens de parochiekern commissie achter in de kerk een kopje koffie of thee aangeboden.

 

Mariakapel

De Mariakapel van onze kerk is dagelijks geopend.

 

Websites

Parochiekern H. Antonius Abt: www.parochie-chaam.nl

Parochie Sint Jan de Doper:      www.sint-jan-de-doper.nl

 

Parochiesecretariaat

Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur, telefoon (0161)  491201.

Het parochiesecretariaat is bereikbaar via het Antoniuspad links naast de kerk.

 

Misintenties

Kosten per intentie: € 12,-- (per persoon of echtpaar)

U kunt uw intentie(s) dinsdagmorgen afgeven op het parochiesecretariaat of schriftelijk in een enveloppe in de brievenbus van de kerk met vermelding van de intentie(s) en uw telefoonnummer, zodat wij u kunnen bereiken indien nodig. De brievenbus bevindt zich aan de rechterkant, naast de zijdeur in de muur. U kunt uw enveloppe met intentie(s) ook afgeven bij dhr. Kees van den Broek, Wouwerdries 11.

 

Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Pastoor J. Demmers, tel. 013-5081215, e-mail: j.demmers@hotmail.com

Diaken S. Lange, tel. 06-25338903, e-mail: diakenstefanlange@gmail.com

Diaken G. Fennema, tel. 06-30948209, e-mail: gfennema@kpnmail.nl

Pastoraal-werkster: P Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259, e-mail: p.vemeulendekker@gmail.com