Actueel


Processie naar de kapel Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw in Chaam

 Vrijdag 13 oktober vieren we het feit dat 80 jaar geleden de kapel in Chaam werd ingezegend door kapelaan Hack. Voor de goede rekenaars onder ons, dat was dus in 1943 midden in de oorlog. De bevolking van Chaam heeft met geschonken materiaal, o.a. met stenen uit het oude gemeentehuis, en met inzet van velen de kapel tot stand gebracht, ook al omdat we nog geen veldkapel hadden in Chaam. Bij de kapel hoort ook nog een mooi, héél oud verhaal nl. uit 1645 over het Mariabeeldje dat in Chaam is gevonden en dat het leven heeft gered van de man die het vond in de sneeuw. Hierover hoort en leest u meer tijdens onze bijeenkomst. De feiten voor a.s. vrijdag: samenkomst 18.30 uur in de kerk Antonius Abt in Chaam, u krijgt een kaars in de kerk. Na een korte plechtigheid lopen we in processie naar de kapel via de Kerkstraat, Schootakkerstraat, Beckershagen, Staartenweg. Het pastoraal team loopt voorop. We bidden en zingen onderweg. In het boekje dat u krijgt staan de teksten. Het is voor jong en oud, het is dus ook interessant voor kinderen. De harmonie wacht ons op bij de kapel en na een afsluitend woord en de zegen, is er voor iedereen koffie, thee of chocolademelk. U bent allen van harte welkom, de volgende processie is pas weer in 2028.
Zijn we in Chaam weer bij de tijd?

Op het moment dat we dit schrijven, in ieder geval nog niet. Maar als Ons Weekblad bij u op de deurmat valt, kunt u zelf controleren of we weer bij de tijd zijn! De afgelopen weken hebben heel veel mensen ons laten weten dat zij niet door hadden hoe vaak ze omhoog keken om te zien hoe laat het was. En dat ze nu telkens dachten: “oh ja, dat is waar ook, het uurwerk is weg”. We hoorden: “ik ben helemaal van slag” en ook het 1e Chaams Cabaret heeft een hele leuke avond verzorgd met als centrale punt het kerkgebouw onder de noemer: “Ge wordt er niet wijzer van”.
Maar als het goed is, worden we nu wel wijzer in Chaam want op woensdag 26 april is het zover en worden de uurwerken teruggeplaatst. Dan kunnen we zelf zien of het mooi is geworden. Wij van de parochiekerncommissie zijn ook erg benieuwd naar de verlichting! Zal de klokkentoren het stralende middelpunt worden van Chaam?, we hopen het! We weten niet precies of alles in één dag tijd helemaal perfect zal worden afgewerkt. Want het slaan van het uurwerk moet ook nog digitaal geregeld worden. Maar volgende week weten we meer en praten we iedereen bij. Er zal nog een dank-je-wel bijeenkomst geregeld worden. Dank je wel aan de vele mensen, bedrijven en verenigingen, de gemeente en aan de stichting Mastboom die ons geholpen hebben.
Een sieraad voor Chaam, dat is wat we hoopten te realiseren. Woensdag 26 april is het zover. We gaan het zien!