Doopsel

SACRAMENT VAN HET H. DOOPSEL

Aanmelden voor een doop gelieve dit tijdig te doen.

Bij voorkeur op dinsdagochtend tussen 9.30 en 11.00 uur

kunt u hiervoor een afspraak maken met een van de

medewerkers van het parochiecentrum:  tel. 0161-491201.

Op andere dagen of b.g.g. kunt u contact opnemen met:

Diaken Fennema tel 06-30948209 

Bovengenoemde personen kunnen u ook informatie geven betreffende de kosten, die aan het doopsel verbonden zijn.

Voor meer informatie:

parochie-chaam@hotmail.com